HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

17.02.2017

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

 

Pomza Ocağı ve Mobil Eleme Tesisi Kapasite Artışı Projesi Halkın Katılımı Toplantısı

 

 

 

Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mazı Mevkii'nde İnci Mad. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan R:12085 (ER:2038513) Nolu Pomza Ocağı ve Mobil Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III'de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış olup, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince söz konusu projeye halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 28.02.2017 tarihinde “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenecektir.

            Söz konusu toplantı İlimiz Ürgüp İlçesi, Mazı Köyü, Çağdaş Kıraathanesinde 28.02.2017 tarihinde Saat 14:00’de yapılacaktır.

 

            Kamuoyuna duyurulur.

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları