// header("location:" . $sayfa);

Kuzey Van Gölü Selçuklu KTKGB-Bitlis Tatvan Turizm Merkezi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği Bakanlığımız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 29.01.2016 tarih ve 225/07 sayılı kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır. Bahse konu Çevre Düzeni Planı değişikliği, 24.01.2017 tarihinde Müdürlük panosunda yerinde 30 (otuz) gün süre ile Muş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları