// header("location:" . $sayfa);

Muş İli, Varto İlçesi, Yarlısu ve Sağlıcak köyü sınırları içerisinde bulunan ve Murat ırmağına dökülen Köşkar deresi üzerinde yer alan, toplam 8,088 MWm /7,80 MWe kurulu gücündeki “Muş-Doğan Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ”ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) maddesi uyarınca Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır. Bahse konu olan; 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 17.01.2017 tarihinde Müdürlük panosunda yerinde 30 (otuz) gün süre ile Muş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştı r.

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları