-

 VATANDAŞLARIMIZA DUYURULUR

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinin faturalandırılması amacıyla "Merkezi Fatura Yönetim Sistemi" uygulamaya alınmıştır.Vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla gelirlerin tahsiline yönelik başvurular telefon, e-posta ve faks yoluyla da alınabilecektir.


Bu kapsamda  Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi'ne para yatıracak olan vatandaşlarımızın öncelikle Teknik personellerden hangi sıra numarasına ne kadar para yatıracağını öğrenip , daha sonra aşağıda isimleri ve telefonları yazılı Muhasebe personellerinden "Referans Numarası" alabilirler.

Referens Numarası Veren Personellerimiz:

  1. Önel KAHYA                        0 252 214 12 58 ( 1055 )
  2. Ferruh EYÜBOĞLU                0 252 214 12 58 ( 1056 )
  3. Bülent GİRGİÇ                      0 252 214 12 58 ( 1051 )
  4. Seyit HARTÜN                      0 252 214 12 58 ( 1053 )
  5. Osman YUVARLAK               0 252 214 12 58 ( 1052 )
  6. Asil Kaan TOPALOĞLU         0 252 214 12 58 ( 1054 )
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları