Şube Personeli

 

AD SOYAD ÜNVANI DAHİLİ NO E-POSTA
Hasan DEREAĞZI Şube Müdürü 4031 hasan.dereagzi@csb.gov.tr
Suna KİRTİK Uzman 4015 suna.kirtik@csb.gov.tr 
Erman Tolga BAYRAK Çevre Mühendisi 4022  etolga.bayrak@csb.gov.tr
İsmet ESGİN ZORLU Şehir Plancısı 4016  iesgin.zorlu@csb.gov.tr
Ayşegül DEREAĞZI Jeoloji Mühendisi 4021 aysegul.dereagzi@csb.gov.tr
Lamiser ERDOĞAN Jeofizik Mühendisi 4014 lamiser.erdogan@csb.gov.tr
Murat ŞENTÜRK Şehir Plancısı 4013 murat.senturk@csb.gov.tr
Ayşe KARGIN Harita Mühendisi 4012 ayse.kargin@csb.gov.tr
Mustafa YILDIRIM Kimya Mühendisi (4/B) 4023  yildirim.mustafa@csb.gov.tr
Feridun AYDIN İşçi (Şoför) ***  
Bahar YAŞAR G.Personel ***  
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları