Muğla İli, Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi, 1108 ve 1179 nolu Parsellere Ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

13.11.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Bakanlık Makamının 25.10.2017 tarih ve 12651 sayılı Olurları ile 644 Sayılı KHK’nin EK -1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan NİP-29255 ve UİP29256 plan işlem numaralı Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla İli, Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi, 1108 ve 1179 nolu Parsellere Ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 13.11.2017 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce Müdürlüğümüz ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmış olup 12.12.2017 tarihinde askıdan indirilecektir.

 db/mugla/editordosya/scan037(1).jpg

db/mugla/editordosya/scan039.jpg

db/mugla/editordosya/askı tutanağı(3).pdf

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları