Muğla İli, Bodrum İlçesi, Bitez Mahallesi, Kır Mevkii, 174 ada 1 parsele ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği

13.10.2017

Bakanlık Makamının 22.08.2017 tarih ve 9886 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, Plan Açıklama, Araştırma raporları 13.10.2017 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda  30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları