Ortaca İlçesi, Sarıgerme Turizm Alanı II. Kısım Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

08.09.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Bakanlık Makamının 03.08.2017 tarih ve 9075 sayılı Olurları ile 644 Sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanan 136/2017 arşiv nolu, NİP-14886,1 ve UİP-14888,1 plan işlem numaralı, Muğla İli, Ortaca İlçesi, Sarıgerme Turizm Alanı II. Kısım (Fevziye Mahallesi, 131 Ada, 22 Parsel) İlave Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 08.09.2017 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce Müdürlüğümüz ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmış olup 07.10.2017 tarihinde askıdan indirilecektir.

 

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları