Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalı Kızılağaç Mahallesi, Kayırlı Mevkiinde II. Etap 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı

09.08.2017

Askı Tutanağı

Plan Araştırma ve Açıklama Raporu

N18C20D

N18C25A

N18C_20_D_3_A

N18C_20_D_3_B

N18C_20_D_3_C

N18C_20_D_3_D

N18C_20_D_4_B

N18C_20_D_4_C

N18C_25_A_1_B

N18C_25_A_2_A

N18C_25_A_2_B

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları