Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, İnlice Mevkiinde “İbadet Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliği

07.08.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Bakanlık Makamının 12.07.2017 tarihve 8048 sayılı oluru ile onaylanan “Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, İnlice Mevkiinde “İbadet Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”                                       

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları