Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi, 44 Pafta, 2927 nolu Parsele İlişkin “Konut Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

10.03.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Bakanlık Makamının 09.01.2017 tarih ve 263 sayılı sayılı Olur’u ile 644 Sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca tadilen onaylanan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi, 44 Pafta, 2927 nolu Parsele İlişkin “Konut Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”

db/mugla/editordosya/aski(7).jpg

db/mugla/editordosya/rapor(1).docx

db/mugla/editordosya/5000 plan.jpg

db/mugla/editordosya/1000 PLAN10-01-2017.jpg

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları