Muğla İli, Fethiye İlçesi, Patlangıç Mahallesi, 3063 Ada, 3,4,5 ve 3070 Ada, 1,2,3 parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

10.03.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Bakanlık Makamının 09.01.2017 tarih ve 264 sayılı sayılı Olur’u ile 644 Sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanan “Muğla İli, Fethiye İlçesi, Patlangıç Mahallesi, 3063 Ada, 3,4,5 ve 3070 Ada, 1,2,3 parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği”

 

db/mugla/editordosya/aski(6).jpg

db/mugla/editordosya/RAPOR.docx

db/mugla/editordosya/1000(1).jpg

db/mugla/editordosya/5000(2).jpg

db/mugla/editordosya/22D14A3D.jpg

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları