// header("location:" . $sayfa);

ENDÜSTRİYEL (TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ) ATIK YÖNETİM PLANI

(Endüstriyel Atık Üreten Her Sanayi Tesisi Tarafından Hazırlanması Gerekmektedir.)

 

ATIK ÜRETİCİSİ SANAYİ TESİSİNE AİT BİLGİLER

 

1 - Tesis İletişim Bilgileri

    - Firma Adı:

    - Adres, Telefon ve Faks:

    - Vergi Kimlik Nosu:

    - Tesis Sahibi (Yetkili Kişi):

 

2 - Firmada Atık Yönetiminden Sorumlu Kişiye Ait İletişim Bilgileri:

    - Adı SOYADI,

    - Adres, Telefon, Faks:

 

3 - Atık kaynağı ve oluşumu hakkında detaylı bilgi:

 

4 - Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV Atık Listesindeki 6 rakamlı atık kodu ve açıklaması:

(her bir atık kodu için miktar, geri kazanım ve/veya bertaraf şekli ayrı olarak belirtilecektir.)

 

5 - Atık miktarları:

    - Bir önceki yıla ait atık miktarları, beyan yılına ait atık üretim miktarı, bir sonraki yıla ait tahmini atık miktarı

    - Gelecekte üretilmesi tahmin edilen atıklar için öngörülen geri kazanım/bertaraf planlamaları (% oranları ile)

    - Tesis prosesinde atık azaltımına yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise buna ilişkin teknik ve mali açıklama.

 

ATIKLARIN TOPLAMA-AYIRMA/GERİ KAZANIM VE BERTARAFA GÖNDERİLDİĞİ TESİSLER

(Atıklar farklı tesislere gönderiliyorsa her bir tesis için ayrı ayrı bilgi verilecektir.)

 

1 – Tesis iletişim bilgileri; (Firma adı, Adres, Telefon, Faks)

 

2 – Var ise, lisans, geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi, çevre lisansı numarası veya toplama-ayırma izni belge numarası ve geçerlilik süresi:

 

3 – Tesis Yetkilisinin Adı Soyadı:

 

4 – Atıkların gönderildiği tesislerin türü (Toplama-Ayırma/Geri Kazanım/Bertaraf), Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-II-A ve B’de yer alan D ve R kodları, her bir tesise gönderilen atık miktarı ve toplam atık miktarı içindeki yüzdesi:

 

5 – Atık üreticisinin kendi bertaraf tesisi varsa ve atıklar bu şekilde bertaraf ediliyorsa (Örneğin hastanede klinik atık yakma vs.), bertaraf birimi hakkında bilgi (Planlar ve Yöntemler):

 

6 – Geri kazanımı mümkün olmayan ve bertarafa gönderilen atıklarla ilgili olarak, atık üreticisi tarafından bunun nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. (Örneğin; geri kazanım maliyetinin yüksek oluşu, uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan malzemenin Pazar payının bulunmaması vb.)

 

EKLER

 

    - Atık Beyan Formu,

    - Ulusal Atık Taşıma Formları

 

 

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları