iskan Hizmetleri
Afet İle İlgili İşlemler
Mesken, Gecekondu ve İskanla İlgili İşlemler
Köy Kalkınma Payı İşlemleri
Kamu Kuruluşlarıyla Yap. Müş. Çal.
Proje Çalışmaları
Yapım İnceleme Çalışmaları
Yapım Çalışmaları
Kıyı Kenar Çalışmaları
Mücavir Alan Çalışmaları
Belediyelere Yapılan İmar Uygulama Yardımlarıyla İlgili İşlemler
Yapı Malzemeleri ve Laboratuar Çalışmaları
Yapı Kooperatifleri ve Üst Birlikleri ile İlgili İşlemler
Müdürlüğümüz Hizmetleri

iskan Hizmetleri

  Genel Açıklamalar:

·         Devlet Eliyle İskan
o       Göçmenlerin İskanı
 
·         Köylerde Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi
o       Köy Nakli
o       Köy Gelişme Alanı
 
·         Arsa Devri
 
·         İlgili Mevzuatları
 
·         İlgili Link

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları