// header("location:" . $sayfa);


KASTAMONU ili MERKEZ, ilçesi Karaçomak Köyü mevkiindeki HGG İnşaat Anonim Şirketi tarafıdan yapılması planlanan Kırma-Eleme, Asfalt Plent, Mekanik Plent Ve Hazır Beton Tesisi projesi ile ilgili olarak KASTAMONU Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları