Yapım Çalışmaları

                                      YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORUDUR

 

                l -Ay : KASIM2004  

 

                2-YATIRIMCI KURULUŞUN ADI ; KARS BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

 

3-TOPLAM PROJE SAYISI : Kontrolluk hizmetleri Müdürlüğümüzce yapılan ve inşaatı devam eden toplam

proje sayısı 208 olup, bunlardan 6  tanesi Genel Büte Yatırımları,  50  tanesi Kars Milli Eğitim Müdürlüğü,9 tanesi diğer kuruluş , 143  tanesi Afet İşleri Yatırımları olup EYY (evini yapana yardım) metodu ile yapılmaktadır

 

                4-PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE  DAĞILIMI

                A-GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI

   Eğitim Sektörü    =      -

          Sağlık Sektörü    =       2

         Genel İdare Sektörü =  4

          Konut Sektörü        =   -

B-SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI YATIRIMLARI

  Eğitim Sektörü         =    -

   C-MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI

       Eğitim Sektörü        =  51

    D-ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI

       Çeşitli yatırımlar =   -

E-DİĞER  KURULUŞLARA AİT YATIRIMLAR

                 Çeşitli Onarımlar    =  7

 

              F-AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI

                 1-EYY metodu ile yapılan afet evleri:143

                  

5-TOPLAM PROJE TUTARI (İhale bedeli itibariyle)

   GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI                    =  1.049.176.000.000.,TL.

                  S.Y.D.V.BAŞKANLIĞI YATIRIMLARI          = -   

          

                  MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLRI =   3.776.730.000.000, Tl.

           

                  ÖZEL İDARE YATIRIMLARI        =    -

              

                  DİĞER KURULUŞLARA AİT YATIRIMLAR.   =  499.200.000.000., TL.

 

               AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI: 2.783.830.000.000., TL.

 

               6-ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : Ek tabloda mevcuttur.

 

                 7-YIL ÖDENEĞİ                              :                     

 

                 8-FİZİKİ GERÇEKLEŞME               :                     

 

              9-YILI İÇİNDE BİTEN PROJE SAYISI  :

                         Genel Büte :2  

                         1-Kars Mrk. Meteoroloji Müdürlüğü hizmet binası ve lojman onarımı

                         2-Kars Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü hizmet binası onarımı

                         Diğer Kuruluşlar : 4

                         1-Selim Adliye lojmanı onarımı

                         2-Selim Hükümet konağı onarımı

                         3-Kars Defterdarlık hizmet binası onarımı

                         4-Sarıkamış Hükümet konağı onarımı

                         Milli Eğitim Müdürlüğü :28

                         1-Kars Mrk.Küükyusuf köyü

                         2-Digor Sorkunlu köyü 1 derslik

                         3-Digor Merkez Atatürk PİYO onarımı

                         4-Akyaka Karahan köyü okul onarımı

                         5-Kars Mrk.Aydın Tanarıverdi okul onarımı

                         6-Akyaka Esenyayla köyü okul onarımı

                         7-Digor Kocabahe köyü okul onarımı

                         8-Arpaay Karaurgan köyü okul onarımı

                         9-Akyaka İncedere köyü okul onarımı

                         10-Kağızman Şaban köyü 3 derslik ilköğretim okulu

                         11-Sarıkamış Gecikmez köyü 3 derslik ilköğretim okulu

                         12-Digor Karabağ 3 derslik ilköğretim okulu

                         13-Akyaka Demirkent köyü ilköğretim okulu onarımı

                         14-Kağızman Mrk.Şairhıfzı 3 derslik ilköğretim okulu ve kal. Tes.

                         15-Kağızman Günindi köyü 3 derslik ilköğretim okulu

                         16-Selim Dölbentli köyü 1 derslik

                         17-Sarıkamış Kozan köyü 1 derslik

                         18-Sarıkamış Kozlu köyü 1 derslik 2 gözlü wc

                         19-Sarıkamış Yukarısarıkamış köyü okul onarımı

                         20-Sarıkamış Şehitemin köyü okul onarımı

                         21-Selim Gelinalan köyü 2 derslik

                         22-Kars Mrk.Borluk köyü okul onarımı

                         23-Selim Kamışlı köyü okul onarımı

                         24-Selim Katranlı köyü okul onarımı

                         25-Selim Mrk.Cumhuriyet okul onarımı

                         26-Kars Mrk. Hasiftlik köyü okul onarımı

                         27-Kars Mrk.İsmet Paşa okul onarımı

                         28-Kars Mrk.Kocabahe köyü okul onarımı

 

 

              10-DEVAM EDEN PROJE SAYISI :174                          

 

                   Genel Büte  = 4

 

                      Milli Eğitim   = 23

 

                     Özel İdare      =  -

 

                     Diğer kuruluşlar 5

 

                   Afet İşleri Genel Müdürlüğü Yatırımları= 143

 

                11-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI   = Yoktur

 

                12-BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI = Yoktur.

 

                13-ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR

 

              Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan inşaat denetimleri sırasında en büyük sorunlarımız   (ü başlık  altında toplanabilir.)   

              A-Teknik Elaman yetersizliği

 

B-Ara ve gere yetersizliği

 

C-İnşaatların yıllık ödenekleri

 

14-SORUN VE DAR BOĞAZ NEDENLERİ

               

A-TEKNİK ELEMAN YETERSİZLİĞİ:

 

2003     Yılı ierisinde tamamlanan projeler ile beraber devam eden 208 adet inşaatın  Teknik kontrolluğu İdareci kadro dahil 4 inşaat mühendisi,  3  mimar, 3 makine mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 4 inşaat teknikeri, 1 elektrik teknikeri ,2 jeoloji mühendisi ve 1 harita teknikeri ile  yürütülmektedir. Özellikle İnşaat Mühendisi ve Mimar sıkıntısı  vardır.

 

   

                B-ARAÇ GEREÇ YETERSİZLİĞİ :

              Müdürlüğümüz denetimi altında yapılmakta olan inşaatların bir kısmı Şehir ve İle merkezinde bir kısmı ise Köylerde bulunmaktadır. Merkez İle 7 İle ve köylerinde yürütmekte olduğumuz alışmaları Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet  ara ile yürütülmektedir. Bu ara aynı zamanda Makam aracı olarak kullanılmaktadır.

               

C-İNŞAATLARIN YILI ÖDENEKLERİ :

              İnşaatların planlanan süre ierisinde bitirilebilmesi iin sözleşmesinde belirtilen yıl ödeneklerinin fiyat farkları ile beraber yıl ierisinde gelmesi gerekmektedir. Ancak özellikle Genel Büte yatırımlarına ait ödenekler yıl ii istenen ödeneği %70 - 80 nispetinde gelmektedir. Bu da inşaatların gecikmesine ve fiyat farklarından dolayı planlanan miktardan daha fazla ödeneğe sebep olmaktadır.

 

 

 

                15-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER :

              Teknik eleman ihtiyacı iin Bakanlığımız bünyesinde gerekli girişimler yapılmıştır. Ara gere ihtiyacı iin her ne kadar  Bakanlığımıza bilgi verilmişse de bu güne kadar hi bir ara ve gere alınmamıştır. Bu nedenle bu ihtiyacımızın diğer yatırımcı kuruluşlardan özellikle Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün kendi inşaatlarının teknik kontrolluğu iin ara vermesi ihtiya olmuştur.

 

             Ayrıca yapımına 1994 yılında başlanılan ve %85 fiziki gerekleşme  seviyesine ulaşan 250 yataklı Kars Devlet Hastanesinin 2004 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.Ancak söz konusu inşaatın parsel dışındaki kanalizasyon şebekesinin taahhüt kapsamında yaptırılması Bayındırlık ve İskan Bakanlığımızca uygun görülmediğinden  söz konusu kanalizasyon şebekesinin Kars Belediye Başkanlığınca yaptırılması sağlanmalıdır.

 

                Bilgilerinize arz olunur.

 

 

 

                                        HAZIRLAYAN                                 KURULUŞ YETKİLİSİ

                                        A.Vedat ÇİFTÇİ                                        Osman DEMİR

                                     Yapım Şb.1.Müdürü                              Bayındırlık ve İskan Müdürü.   


Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları