İzmir İli, Ödemiş İlçesi

12.01.2018

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Bozcayaka Mahallesinde Biyogaz Projesi yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızın 09.01.2018 tarih ve E.6314 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı paftaları ve açıklama raporları 12.01.2018 tarihinde (12.01.2018 – 12.02.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ
12.01.2018

Ek 1 için tıklayınız.

Ek 2 için tıklayınız.

Ek 3 için tıklayınız.

Ek 4 için tıklayınız.

1000 UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU

5000 NAZIM İMAR PLANI RAPORU

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları