İZMİR ili Ödemiş,  ilcesi Emmioğlu Mahallesi Argıllı  mevkiinde ÇED OLUMLU

İZMİR ili Ödemiş, ilcesi Emmioğlu Mahallesi Argıllı mevkiinde ÇED OLUMLU

12.01.2018


İZMİR ili Ödemiş, ilcesi Emmioğlu Mahallesi Argıllı mevkiindeki BİOSUN Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş tarafından yapılması planlanan Kati Atik Yönetimi Entegre Tesisleri projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; İZMİR Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de İZMİR Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları