// header("location:" . $sayfa);

      İlimiz Sultangazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevler, Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Bakanlık Makamının 17.02.2014 tarih ve 3312 Sayılı Olur’ları ile onaylanmıştır.   

      Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.03.2014-22.04.2014 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.

1000lik(1) Paftalar için tıklayınız.                

1000lik(2) Paftalar için tıklayınız.

1000lik(3) Paftalar için tıklayınız.

1000lik(4) Paftalar için tıklayınız.

1000lik(5) Paftalar için tıklayınız.

5000lik(1) Paftalar için tıklayınız.

5000lik(2) Paftalar için tıklayınız.

 

 

 

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları