Bakanlığımızca Yapı Malzemeleri Alanında Uygunluk DeÄŸerlendirme Faaliyeti Yürütmek Üzere Görevlendirilen KuruluÅŸların Listesi
 
A-Yapı Malzemeleri YönetmeliÄŸi (89/106/EEC) Kapsamında Bakanlığımız Tarafından Görevlendirilen Onaylanmış KuruluÅŸlar
 

Onaylanmış Kuruluş Adı
GörevlendirildiÄŸi Uygunluk Teyit Sistemi /Görevlendirilme Åekli
Görevlendirme Tarihi
1+, 2+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu, Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
27.12.2006
1+, 2+, 3/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu, Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu, Test Labratuarı
28.01.2007
2+/ Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
01.06.2008
1+, 1, 2+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu, Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
01.06.2008
2+/ Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
17.07.2009
3/ Test Labratuarı
17.07.2009
2+/ Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
20.08.2009
2+/ Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
20.08.2009
3/ Test Labratuarı
12.11.2009
2+/ Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
07.08.2010
3/ Test Labratuarı
16.03.2011
1, 2+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu, Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
13.03.2012
3/ Test Labratuarı
25.07.2012
1+, 2+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu, Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
31.10.2012
2+/ Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme KuruluÅŸu
12.10.2012 (NANDO yayım tarihi)

 
 
 
B-Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bakanlığımız Tarafından Görevlendirilen Uygunluk DeÄŸerlendirme KuruluÅŸları
 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun Adı
GörevlendirildiÄŸi Uygunluk Teyit Sistemi /Görevlendirilme Åekli
Görevlendirme Tarihi
1+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu 
24/04/2010
1+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu 
27/05/2010
1, 1+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu 
10/06/2010
1+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu 
18/06/2010
1+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu 
16/08/2010
1, 1+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu 
21/09/2010
1+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu 
07/06/2011
1, 1+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu 
14/08/2012
1+/ Ürün Belgelendirme KuruluÅŸu 
13/11/2012

 
C-Yapı Malzemeleri YönetmeliÄŸi (89/106/EEC) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bakanlığımız Tarafından Görevlendirilen Avrupa ve Ulusal Teknik Onay KuruluÅŸları
 

Teknik Onay Kuruluşu Adı
Görevlendirme Tarihi
20/08/2011
10/01/2012

 
 
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları