2012 B�R�M F�YATLARINA G�RE LABORATUAR TEST �CRETLER�

2012 YILI B�R�M F�YAT TABLOSU
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
Komple Numune Al�nmas� ve Bas�nç Dayan�m� (2.2+2.3+1.13) 6 Ad. Küp
68,00 TL
403
Beton numunelerinin kürü (6 Adet )
10,00 TL
403
Beton Bas�nç Dayan�m Raporu
 7,00 TL
403
Çelik Çubuk Gözle Muayene (3 Adet)
 4,00 TL
403
Çelik Çubuk Boyut Muayenesi (En Ad 3 Adet)
 4,00 TL
403
Kütle Muayenesi (3 Adet)
 8,00 TL
403
Çekme Deneyi (Akma,çekme uzama ayn� çapta 3 Adet için)
39,00 TL
403
Demir Çubuk Raporu
14,00 TL

 
 TS 2824 EN 1338 BETON PARKE TAŞLARI (Getirilecek numune miktari en az 8 Ad.)                                   
 403
Beton Parke Taşları/ Biçim ve boyutlar
21,00 TL
 403
Beton Parke Taşları/ Yarmada çekme dayanımı
115,00 TL
 403
 Rapor
   14,00 TL

YAPILAN �� VE ÜCRETLER�
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
3 Adet Kür Yap�lmam�� Numunenin Test Ücreti
41,00 TL
403
3 Adet Kür Yap�lm�� Numunenin Test Ücreti
46,00 TL
403
6 Adet Kür Yap�lm�� Beton Tek Rapor (7 veya 28 Günlük)
85,00 TL
403
6 Adet Kür Yap�lm�� Beton Çift Rapor (7 ve 28 Günlük)
92,00 TL
403
6 Adet Kür Yap�lmam�� Beton Tek Rapor (7 veya 28 Günlük)
75,00 TL
403
6 Adet Kür Yap�lmam�� Beton Çift Rapor (7 ve 28 Günlük)
82,00 TL
403
6 Adet (3’ü kür yap�lm�� 3’ü kür yap�lmam��) (Çift Rapor)
87,00 TL
 
Numune de�i�ik adetlerde geldi�inde birim fiyat
(Adet*12+Rapor+Kür)
12,00 TL

 

YAPILAN �� VE ÜCRETLER�
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
1 Çap demir çekme test ücreti
 69,00 TL
403
2 Çap demir çekme test ücreti
124,00 TL
403
3 Çap demir çekme test ücreti
179,00 TL
403
4 Çap demir çekme test ücreti
234,00 TL
403
5 Çap demir çekme test ücreti
289,00 TL
403
6 Çap demir çekme test ücreti
344,00 TL
403
7 Çap demir çekme test ücreti
399,00 TL
403
8 Çap demir çekme test ücreti
454,00 TL

 
 

KAROT ÇALI�MALARI
YAPILAN �� VE ÜCRETLER�
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
STANDARD NO
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
Karot numunesinin al�nmas� (�lk 3 adet)
TS EN 12504-1
135,00 TL
403
3 Adet karottan sonra her biri
 
 33,00 TL
403
Karot Numunesi bas�nç dayan�m� (Kesme ve ba�l�klama dâhil 1 adet)
 
 30,00 TL
403
Karot numunesi kesme i�lemi
 
 10,00 TL
403
Karot rapor düzenleme
 
 14,00 TL
403
Beton test çekici deneyi (10 ölçme yeri için)
TS EN 12504-2
 88,00 TL
403
Beton test çekici deneyi (10 adetten sonraki her bir ölçme yeri için)
“     “
    7,00 TL

 

ÖRNEK F�YAT TABLOSU
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
Bankaya Yatan
Kesme Ücreti
 
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
3 Adet karot deneyi ve raporu
240,00 TL
30,00 TL
270,00 TL
403
4Adet karot deneyi ve raporu
303,00 TL
40,00 TL
343,00 TL
403
5 Adet karot deneyi ve raporu
366,00 TL
50,00 TL
416,00 TL
403
6 Adet karot deneyi ve raporu
429,00 TL
60,00 TL
489,00 TL
403
7 Adet karot deneyi ve raporu
492,00 TL
70,00 TL
562,00 TL
403
8 Adet karot deneyi ve raporu
555,00 TL
80,00 TL
635,00 TL
403
9 Adet karot deneyi ve raporu
618,00 TL
90,00 TL
708,00 TL
403
10 Adet karot deneyi ve raporu
681,00 TL
100,00 TL
781,00 TL

 

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları