LABORATUARA BAVURU VE NUMUNE KABUL KRTERLER

 

 

Müdürlüümüz Beton ve Demir Test Laboratuarna analiz veya test talebi ile gelen      numunelerin ilk kontrolleri aada belirtilen kriterlere göre laboratuar personeli tarafndan yaplacaktr;
          4708 sayl yasa kapsamnda ruhsatlandrlm yaplarda numune alrken Bakanlmzn yaynlam olduu 08.Ekim.2009 tarihli genelgeye göre TS EN 12350-1:2002 �Taze betondan numune alma� standardna göre tutanak düzenlenerek numune alnmal ve laboratuara bu tutanakla birlikte getirilmelidir.
          Tutanak tutulmam numunelerin testi yaplmayacak ve rapor düzenlenmeyecektir.
Kurumumuza analiz talebi ile gelen numunelerde ilk önce numunelerin konduu ambalaj, materyallerinin  kontrolü yaplacaktr.
Numune kaplar/ambalaj üzerinde numunenin ne olduu, varsa ad/kodu, firma/kurum/kurulu ve/veya kii ad, örnekleme tarihi cinsi, miktar, snf, nereye ait olduu, iin kontrolörü gibi numuneyi a�k�a belirten bilgiler i�eren etiket bulunmaldr.
Analiz talebi ile gelen tüm numunelere ait evraklarn okunakl yazlm, anlalr  olmasna,  numuneyi  tam  olarak  tanmlamasna  dikkat edilecektir.
Yaplarda kullanlan Nervürlü Beton Çeliklerinin TS 708 Standardnda �10.1.2 Nervür sekli� nde belirtildii üzere snflar bulunmaktadr. Nervürlü Beton Çelikleri snflarna göre almas gereken deerlerin standartlar deimektedir. Bu nedenle test i�in getirilen demirin snf belirtilmelidir.
Çelik Çekme Testi için alnan numuneler �ap+14mm uzunluunda ve 4 adet olmas gerekmektedir.Kütle muayenesi i�in,her �aptan 1 m boyunda 3'er adet getirilmesi gerekmektedir.
            Nervürlü Beton Çelikleri laboratuara test i�in getirilmek üzere inaat alanndan alnrken �Beton Çelii Numune Alma� formu doldurulmas ve kullanlan �eliin snf belirtilmesi ve numunenin laboratuara güvenli ekilde gelmesi salanmaldr.
             Analiz  i�in  gelen  numune  yukarda  belirtilen  durumlardan  herhangi  birini tamyor ise numune ve ilgili evrak,  Numune  Red  Belgesi  düzenlenerek  numuneyi  getiren kiiye/irkete verilecektir.
Müteri, talepesnasnda laboratuara asl numune(ler) ile birlikte ahit numune(ler) göndermedii takdirde deney sonu�larna itiraz etmeyeceini ve deney tekrar talebinde bulunmayacan kabul ve taahhüt eder.
Banka dekontu geldikten sonra Bavuru Dilek�esi doldurulur ve düzenlenmi olan �Taze Betondan Numune Alma Tutana� veya �Beton Çelii Numune Alma Tutana� ile birlikte numuneler teslim alnr.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları