DUYURULAR

HAKKARİ ÇED Gerekli Değildir Kararı 21.11.2017 HAKKARİ ili YÜKSEKOVA, ilcesi
HAKKARİ ÇED Gerekli Değildir Kararı 21.11.2017 HAKKARİ ili YÜKSEKOVA, ilcesi
HAKKARİ ÇED Gerekli Değildir Kararı 21.11.2017 HAKKARİ ili YÜKSEKOVA, ilcesi
HAKKARİ ÇED Gerekli Değildir Kararı 21.11.2017 HAKKARİ ili ÇUKURCA, ilcesi
Rezerv Yapı Alanı’ na İlişkin Planların İlanı 25.07.2017 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20/07/2017 tarihinde onaylanan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Rezerv Yapı Alanı’ nın bir kısmına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 25/07/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 15 (on beş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
Cumhuriyet Mahallesi, 299 Ada, 10 No’ lu Parsele İlişkin Plan Değişikliği 25.07.2017 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 20/07/2017 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 299 Ada, 10 No’ lu parsele 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/07/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.
HAKKARİ İLİ 2016 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU 19.07.2017 Hakkari İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu Bakanlığımız internet adresinde yayımlandı.
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 22.05.2017 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlık tarafından 17.05.2017 tarihinde onaylanan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Yenimahalle, 145 ada 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-50 ve 55 no.lu parseller ile 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/9, 206/11, 207/1, 208/1 ve 209/1 ada/parsellere ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 22/05/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 15 (on beş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
REZERV YAPI ALANINA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 22.05.2017 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlık tarafından 17/05/2017 tarihinde onaylanan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Yenimahalle, Akalın ve İnanlı Mahalleleri sınırları içinde yer alan “ Rezerv Yapı Alanı” nın bir kısmına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 22/05/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 15 (on beş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 17.04.2017 Hakkari Yüksekova İlçesi Yenimahalle Mevkii M52D3 Pafta sınırlarında 2. Bölge Toplu Konut İnşaatları, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında 12,54 hektarlık alanda 598 adet Konut, 28 adet İş yeri yapımı ile ilgili DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. tarafından sunulan "2. Bölge Toplu Konut İnşaatları, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projesi ile ilgili Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenip değerlendirilmiş ve ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi Gereğince Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) "Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir" Kararı verilmiştir.
ÇED Gerekli Değildir Kararı 10.04.2017 Hakkari ili Yüksekova İlçesi
13 ocak 2017 tarihli 2017/01 nolu mahali çevre kurulu kararı 02.03.2017 13 ocak 2017 tarihli 2017/01 nolu mahali çevre kurulu kararı
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 27.02.2017 HAKKARİ ili Yüksekova ilcesi Yeni Mahalle mevkiindeki TOKİ tarafından yapılması planlanan "Toplu Konut İnşaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" Projesi ile ilgili Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince "1232 Konut,12 İşyeri,1 Taziye Evi,1 Camii ÇED Proje Tanıtım Dosyası projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
18. MADDE UYGULAMASI 15.02.2017 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlık Olur’u ile onaylanan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, 162 ada, 50 parselin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması 15/02/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
Hakkari İli, Şemdinli İlcesi, Alan Köyü N53B16D Pafta, 157 ada, 1 parsel mevkisinde Mehmet Fehim ELMAS tarafından yapılması planlanan Kültür Balıkçılığı Projesi 19.01.2017 Hakkari İli, Şemdinli İlcesi, Alan Köyü N53B16D Pafta, 157 ada, 1 parsel mevkisinde Mehmet Fehim ELMAS tarafından yapılması planlanan Kültür Balıkçılığı Projesi
1 2 3 4 5 6 7 8 sonraki sayfa son sayfa
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları