DUYURULAR

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 17.04.2017 Hakkari Yüksekova İlçesi Yenimahalle Mevkii M52D3 Pafta sınırlarında 2. Bölge Toplu Konut İnşaatları, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında 12,54 hektarlık alanda 598 adet Konut, 28 adet İş yeri yapımı ile ilgili DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. tarafından sunulan "2. Bölge Toplu Konut İnşaatları, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projesi ile ilgili Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenip değerlendirilmiş ve ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi Gereğince Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) "Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir" Kararı verilmiştir.
ÇED Gerekli Değildir Kararı 10.04.2017 Hakkari ili Yüksekova İlçesi
13 ocak 2017 tarihli 2017/01 nolu mahali çevre kurulu kararı 02.03.2017 13 ocak 2017 tarihli 2017/01 nolu mahali çevre kurulu kararı
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 27.02.2017 HAKKARİ ili Yüksekova ilcesi Yeni Mahalle mevkiindeki TOKİ tarafından yapılması planlanan "Toplu Konut İnşaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" Projesi ile ilgili Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince "1232 Konut,12 İşyeri,1 Taziye Evi,1 Camii ÇED Proje Tanıtım Dosyası projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
18. MADDE UYGULAMASI 15.02.2017 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlık Olur’u ile onaylanan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, 162 ada, 50 parselin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması 15/02/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
Hakkari İli, Şemdinli İlcesi, Alan Köyü N53B16D Pafta, 157 ada, 1 parsel mevkisinde Mehmet Fehim ELMAS tarafından yapılması planlanan Kültür Balıkçılığı Projesi 19.01.2017 Hakkari İli, Şemdinli İlcesi, Alan Köyü N53B16D Pafta, 157 ada, 1 parsel mevkisinde Mehmet Fehim ELMAS tarafından yapılması planlanan Kültür Balıkçılığı Projesi
ÇEŞİTLİ AMAÇLARA UYGUN KÖMÜR SATIŞ BELGELERİ İÇİN GEREKEN BİLGİ VE EVRAKLAR 17.01.2017 ÇEŞİTLİ AMAÇLARA UYGUN KÖMÜR SATIŞ BELGELERİ İÇİN GEREKEN BİLGİ VE EVRAKLAR
ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 16.01.2017 Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hk.
ASKIYA ALMA TUTANAĞI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 20/12/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Eskikışla Mahallesi, 211 Ada, 18 No.lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 27.12.2016 ASKIYA ALMA TUTANAĞI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 20/12/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Eskikışla Mahallesi, 211 Ada, 18 No.lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/12/2016 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır. 27/11/2016
imar planları değişikliği 22.11.2016 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 09/11/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Merkez İlçesi, Merzan Mahallesi, 248 Ada, 27 No’ lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 22/11/2016 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.
01/11/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Rezerv Yapı Alanı içerisinde bulunan imar planları askı tutanağı 03.11.2016 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 01/11/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Rezerv Yapı Alanı içerisinde bulunan imar planları askı tutanağı
ÇUKURCA EMİR ŞABAN MAH.İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 12.10.2016 HAKKARİ İLİ ÇUKURCA İLÇESİ EMİR ŞABAN MAH. 253 ADA 15 VE 18 NOLU PARSELDE 1/1000 ÖLÇ. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
NAZIM VE İMAR PLANLARI DEĞİŞİKLİĞİ 29.07.2016 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 21/07/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Güngör Mahallesi, 279 Ada, 73 No’ lu parselin 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 29/07/2016 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.
NAZIM VE İMAR PLANLARI DEĞİŞİKLİĞİ 26.07.2016 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 13/07/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Yeni Mahalle, 162 Ada, 50 No’ lu parselin 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/07/2016 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.
NAZIM VE İMAR PLANLARI DEĞİŞİKLİĞİ 03.06.2016 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 27/05/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Şemdinli İlçesi, Beşevler Mahallesi, 158 Ada, 1 No’ lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 02/06/2016 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.
1 2 3 4 5 6 7 8 sonraki sayfa son sayfa
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları