// header("location:" . $sayfa);


HAKKARİ ili YÜKSEKOVA, ilçesi - mevkiindeki T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafıdan yapılması planlanan Yüksekova 3., 4. ve 5. Bölge Toplu Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi projesi ile ilgili olarak HAKKARİ Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları