Cumhuriyet Mahallesi, 299 Ada, 10 No’ lu Parsele İlişkin Plan Değişikliği

Cumhuriyet Mahallesi, 299 Ada, 10 No’ lu Parsele İlişkin Plan Değişikliği

25.07.2017

  

        T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca 20/07/2017 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 299 Ada, 10 No’ lu parsele 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/07/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nce askıya çıkarılmıştır.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları