İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

22.05.2017

        T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlık tarafından 17.05.2017 tarihinde onaylanan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Yenimahalle, 145 ada 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-50 ve 55 no.lu parseller ile 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/9, 206/11, 207/1, 208/1 ve 209/1 ada/parsellere ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 22/05/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 15 (on beş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları