ASKIYA ALMA TUTANAĞI             T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 20/12/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Eskikışla Mahallesi, 211 Ada, 18 No.lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

ASKIYA ALMA TUTANAĞI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 20/12/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Eskikışla Mahallesi, 211 Ada, 18 No.lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

27.12.2016

                                                                                                                              ASKIYA ALMA TUTANAĞI

 

 

          T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 20/12/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Eskikışla Mahallesi, 211 Ada, 18 No.lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/12/2016 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

 

                                                     27/11/2016

 

             İlyas BAŞARAN                        Hacı DEMİR                          Yavuz YILDIZ

Çevre ve Şehircilik İl. Müdür Yrd. V.       Şube Müdürü                        Jeoloji Mühendisi

 

 Osman KAZGAN

                                                                                                                                        Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları