Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Büyükhusun Köyü ‘ Rekreaktif Alan’ amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

03.01.2018

 Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Büyükhusun Köyü, Harmankaya Mevkii, 129 ada, 13-15-16-22-23 parsel numaralarında; özel mülkiyette kayıtlı, 2. Derece Doğal Sit alanında, taşınmazlar üzerinde; ‘ Rekreaktif Alan’ amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ( 1 Pafta); Bakanlık Makamının 28.11.2017 tarih ve 14282 sayılı olurları ile 644 sayılı KHK’nın 13/A Maddesi uyarınca onaylanmış olup; onaylı 2017/ 180 arşiv nolu ve UİP- 29927 plan işlem numaralı; koruma amaçlı imar planı 25.12.2017 tarihinde Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 
İLAN OLUNUR
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları