// header("location:" . $sayfa);


ÇANAKKALE ili YENICE, ilcesi Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Araovacık Köyü, İ18b2, İ18b3 Pafta, 3358373 Erişim Numaralı, 9,54 ha lık Yüzölçümlü Alan, Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Bayatlar Köyü, İ18b4 Pafta, 3356709 Erişim Numaralı, 4,2 ha lık Yüzölçümlü Alan mevkiindeki DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan MALZEME OCAKLARI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince MALZEME OCAKLARI projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları