Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları

03.08.2017

 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Bakanlık Makamının 21.07.2017 tarih ve 8490 sayılı Olurları ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi ve Ek Madde 1-2 ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca onaylanmıştır. İlgili planlar 03.08.2017 tarihinde Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

İLAN OLUNUR

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları