Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 101 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları

27.07.2017

 ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 101 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, Bakanlık Makamının 12.07.2017/8050 sayılı Olurları ile 644 sayılı KHK'nin 13/A ve Ek Madde-1/2 maddeleri uyarınca onaylanmıştır. İlgili planlar 28.07.2017 tarihinde Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları