İlimiz Hakkında

İl Trafik No: 72
Yüzöl�ümü: 4694 km2
Nüfusu: 557.593
İl�eler: Kozluk, Sason, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf
RAKIMI: 550 M.

KOMŞULARI: Kuzeyde Muş - batıda Diyarbakır - doğuda Bitlis ve Siirt - güneyde Mardin

 

DAĞLARI: Sason Dağları ( Aydınlık Dağları ) : 2500 m. Meleto 2967m. Kuşaklı Dağı 1947m Avcı Dağı 2121m. Meydanok Tepesi 2042m. Kortepe 2082m. Raman Dağı 1288m.

 

AKARSULAR VE GÖLLER: Dicle Nehri, Batman, Sason, Garzan ve Pisiyar �ayları ilimizin sınırları i�inde ge�mekte olan önemli akarsulardır. Sason ve Sorkan �ayları Batman Çayına; Kozluk'un kuzeyindeki Aydınlık dağlarından doğan Pisiyar Çayı ve diğer kü�ük dereler Garzan Çayını oluştururlar. Kulp Çayı Sorkan ve Sason Çayları Batman Çayını oluştururlar. Batman ve Garzan �ayları Dicle'ye dökülürler. Ayrıca Gercüş yöresinde Gürbüz ve Aydınlı Dereleri Dicle'ye dökülürler.

Batman Çayı: Batman ile Diyarbakır arasında doğal bir sınır �izer ve 115 Km.lık kısmı Batman il sınırı i�inde akar.

Dicle Nehri: Dicle Nehri batıdan doğuya doğru akarak Batman Çayı ile birleştiği yerde Diyarbakır il sınırını bittikten sonra Batman il sınırları i�inde akmağa devam eder.

Garzan Çayı: Batman - Siirt illeri arasında doğal sınır �izer. Garzan Çayı, Kozluk il�esinin kuzeyindeki Aydınlık Dağlarından doğan Pisiyar �ayı ve diğer kü�ük derelerden oluşur. İlimiz sınırları i�indeki mesafesi yaklaşık 60 km. olup, Beşiri il�esi doğusunda Dicle Nehri ile birleşir.

GÖLETLER: İlimiz sınırları i�inde Gercüş - Kırkat Göleti ile Kozluk Ceffan Göleti bulunmaktadır. Gercüş - Kırkat Göleti 1984 yılında DSİ tarafından yapılmış olup sulama ama�lıdır Kozluk Ceffan Göleti elektrik ama�lı yapılmıştır..

İKLİMİ: Karasal İklim.


Batman ili, Dicle Nehri ve onun yan kolları olan Batman ve Garzan �ayları arasındaki havzada kurulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Orta doğuya bağlayan karayolunun kenarında isk�na a�ılmıştır. Batman ismi Orta Çağdan beri kullanıla gelmiş ve Batman Çayı ile bütünleşen bir isim olarak karşımıza �ıkmıştır.

1935 yılına kadar, şimdiki yerinde bulunan İluh köyünü güneyden �evreleyen Raman Dağlarında 1940 lı yılların başında petrol bulununca, İluh Köyü büyük bir gelişme göstermiş ve yakınından ge�en �Batman� Çayı ile bütünleşen asıl adını 1950 yılında tekrar alarak İluh isminin kullanımı da terk edilmiştir. Bugün modern bir kent olan ve Orta Çağdaki Coğrafi konumunu koruyan Batman kent merkezine 1944 yılında Haydarpaşa�Kurtalan demiryolu ulaşmış, 1947 yılında bucak, 1957 yılında il�e, 16 Mayıs 1990 yılında il olmuş ve Hasankeyf, Gercüş, Beşiri, Kozluk ve Sason il�eleri bağlanmıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ilinin, kuzey ve kuzeydoğusu yüksek, sarp ve dağlık olup güneyi ise dağlık ve engebelidir. Dicle nehri batıdan doğuya akarak il topraklarının i�inden ge�er. Batman �ayı, Batman-Diyarbakır il sınırını �izerek Dicle nehri ile birleşir. 4000'i aşkın mağaranın bulunduğu bu bölge dünyada benzeri az bulunan bir doğa harikasıdır. 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları