DUYURULAR

HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI 16.08.2017 İlimizde mücavir alan sınırları içinde ve dışında yol, bina, inşaat ve altyapı çalışmaları gibi faaliyetlerden kaynaklanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları yoğun olarak oluşmaktadır.
SAHA YÖNETİM VE İŞLETME SERTİFİKALARI HAKKINDA DUYURU 04.08.2017 "Maden Atıkları Yönetmeliği" 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarih itibarıyla maden atıklarının bertarafı ile ilgili iş ve işlemler söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
ANIZ YAKILMAMASI HUSUSUNDA UYARI! 20.06.2017 Batman Valiliğimizce 2017 yılı içerisinde, ikinci ürün ekilen yöreler de dahil olmak üzere, her türlü anızın yakılması YASAKLANMIŞTIR
Atık Beyan Süresi Uzatıldı 07.04.2017 Bakanlığımızdan yapılan açıklamaya göre; 2016 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinde sona eren beyan süresi görülen lüzum üzerine 21.04.2017 tarihi saat:24.00’e kadar uzatılmıştır.
DİYALİZ ATIKSULARI İLE İLGİLİ DUYURU! 29.03.2017 Bilindiği üzere sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların üretildikleri yerde atık üreticileri tarafından ayrı toplanması, geçici depolanması, belediyeler tarafından taşınması, sterilizasyon ve bertaraf işlemine tabi tutulması ile ilgili teknik ve idari esasları yeniden düzenleyen Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Batman İli Hasankeyf İlçesi Yeni Yerleşim Alanı İmar Planı Değişikliği 22.03.2017 Batman İli Hasankeyf İlçesi Yeni Yerleşim Alanı İmar Planı Değişikliği
"Ambalaj Bilgi Sistemi 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır. 10.02.2017 "Ambalaj Bilgi Sistemi 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır.
"Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemi (TABS) 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır. 10.02.2017 "Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemi (TABS) 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır.
DÖNER SERMAYE REFERANS İŞLEMLERİ 16.01.2017 DÖNER SERMAYE REFERANS İŞLEMLERİ
ÇDP Değişikliği 17.11.2016 Batman-Mardin-Siirt-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 7.25. Maddesi Değiştirilmiştir.
Batman İli Gercüş İlçesi Bağlarbaşı Mah.112 nolu parsele ait 18.madde uygulaması 09.11.2016 Batman İli Gercüş İlçesi Bağlarbaşı Mah.112 nolu parsele ait 18.madde uygulaması ilanı
Hasankeyf'te yapılan Devlet Eliyie İskan Başvurusunda bulunup Hak sahibi olamayanların listesi 06.10.2016 Batman İli Hasankeyf İlçemizde 21.07.2016 Tarihinde askıya çıkarılan Devlet Eliyle İskan Duyurusuna başvuran vatandaşların hak sahipliğinin belirlenmesi çalışmalarında İnceleme Kurulumuz tarafından tespit edilen Hak Sahibi Olmayanların Listesi 06.10.2016 tarihnde askıya asılmıştır.
Batman ili Merkez ilçesi Erköklü 191 Ada 1 Parsel İmar Planı Değişikliği 29.08.2016 Batman ili Merkez ilçesi Erköklü 191 Ada 1 Parsel İmar Planı Değişikliği
Batman İli Gercüş İlçesi Bağlarbaşı Mah.112.Parsel İmar Değişikliği 26.08.2016 Batman İli Gercüş İlçesi Bağlarbaşı Mah.112.Parsel İmar Değişikliği
1 2 3 4 5 6 7 8 sonraki sayfa son sayfa
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları