// header("location:" . $sayfa);


BATMAN il BESIRI, ilce Avcılar Köyü mevkiinde Fernas Alçı San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 201201078 Ruhsat No'lu Alçı Taşı Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artırımı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler BATMAN Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları