AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI

Çevresel gürültü yönetiminin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için mesleki yeterliliklerin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda;  Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2017 yılı teklif çağrısı döneminde Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar” faaliyeti kapsamında İl Müdürlüğümüzce hazırlanan “Denetimlerde Çevresel Gürültü Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi (Improvement of Environmental Noise Management Skills in Audits)” adlı  projemiz kabul olmuştur.

Projemizi en iyi şekilde yansıtacak, akılda kalıcı, çağdaş ve projenin yenilikçi yönünü temsil edecek ve Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programının ana hedeflerini yansıtacak bir logonun tasarımına yönelik bir yarışma gerçekleştirilecektir.

Son başvuru tarihi 19 Ocak 2018’dir.


Ödüllerimiz;

Birincilik Ödülü: 1.000 TL (Bin Türk Lirası)


İkincilik Ödülü:    750 TL (Yediyüzelli  Türk Lirası) 


Üçüncülük Ödülü: 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

 

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları