Alakır Çayı Kesin Korunacak Hassas Alan Tescil İlanı

25.12.2017

Antalya ili, Kumluca ilçesi sınırları içerisinde yer alan I. (Bir) Derece Doğal Sit Alanı statüsünde bulunan Alakır Çayı Doğal Sit Alanı'nm koruma statülerinin "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesi, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 31.01.2017 tarih ve 1137 sayılı kararı ile uygun bulunmuş; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin Madde 13/A-(2) fıkrasına göre söz konusu tescil kararı 23.05.2017 tarih ve 5730 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

İlan Metni için tıklayınız.

Harita için tıklayınız.

Koordinatlar için tıklayınız.

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları