Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası

 

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURUSU İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

 

 

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN:

1- Kimlik Fotokopisi
2- Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3- Tapu Fotokopisi
4- Tapu, Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası için başvuran kişi adına değilse veya hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.
5- Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Taahhütname. (Müdürlüğümüzden alınabilir)
6- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

GERÇEK KİŞİLER İÇİN;

1) BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EK-1 FORMU DOLDURULUP İMZALANACAK, (ilgili kısımlar doldurulacak)

 

2) Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

 

3) ODA SİCİL KAYIT SURETİ (SANAYİ VEYA TİCARET ODASI) ASLI VEYA MÜDÜRLÜKÇE ONAYLI ÖRNEĞİ (yıl içerinde alınmış, faaliyet konusu içerisinde; müteahhitlik, taahhüt, inşaat, alt yapı, kanalizasyon vb. gibi faaliyet alanları olacak)

 

4) NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

5) VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

*DİLEKÇE VE EKLERİ EVRAK KAYIT BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN;

1) BAŞVURU FORMU (EK-1 ) DOLDURULUP İMZALANACAK

2) Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır.

3) ODA SİCİLKAYIT SURETİ (SANAYİ VEYA TİCARET ODASI) ASLI VEYA MÜDÜRLÜKÇE ONAYLI ÖRNEĞİ (yıl içerinde alınmış)

4) ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA MÜDÜRLÜKÇE ONAYLI ÖRNEĞİ (faaliyet konusu içerisinde; müteahhitlik, taahhüt, inşaat, alt yapı, kanalizasyon vb. gibi faaliyet alanları olacak)
5) ŞİRKET ORTAKLARININ / YÖNETİM KURULUNUN / ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ,

6) ŞİRKETE AİT VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

DİLEKÇE VE EKLERİ EVRAK KAYIT BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

 
YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN;

1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)
2-Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2015 yılı içinde alınmış olacak.
3-Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi
4-Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
5-Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
6-Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
7-Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.)
8-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri
9-Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
10- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont kooperatifin vergi numarası adına yatırılacaktır.
 

ADİ ORTAKLIK İÇİN:


1- Kişilerin Kimlik Fotokopileri(Ortakların Gerçek Kişi olması halinde)
2- Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3- Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır) 2015 yılı içinde alınmış olacak.
4- Ortaklık sözleşmesi (Noter Onaylı Aslı)
5-İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.
6- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]  (Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır)
7- Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 

 

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU (EK-1) için TIKLAYINIZ

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASININ KULLANIMINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları