ÇEVRE İZİN/LİSANS Kapsamında Değerlendirme İçin İstenilen Bilgi ve Belgeler

Çevre İzin ve Lisans (ÇİL) Yönetmeliği İçin Tıklayınız...
 
 
  1. Başvuru DİLEKÇESİ (Ekinde aşağıdaki belgeler bulunacak) (Örnek…),
  2. İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Örnek…),
  3. Atıksu Yazısı (Belediye veya OSB Müdürlüğü’nden alınmış “Bağlantı İzin Belgesi” veya Atıksular Fosseptikte Biriktirilecekse Fosseptiğin Vidanjörle Çektirileceğine/Çektirildiğine Dair Yazı),
  4. Mülkiyete İlişkin Belge (Tapu veya Kiracı ise Kira Kontratı veya Arsa Tahsis Belgesi),
  5. Faaliyet Sahibinin veya Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Vekili varsa Vekaletnamesi),
  6. Kapasite Raporu (Kurulu Tesisler İçin/Varsa),
  7. Vaziyet Planı (Kurulu Tesisler İçin),
 

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları