ÇED Kapsamında Değerlendirme İçin İstenilen Bilgi ve Belgeler

 

  1. Başvuru DİLEKÇESİ (Ekinde aşağıdaki belgeler bulunacak)., (Örnek...),
  2. İş Akım Şeması ve Proje Özeti (Örnek...),,
  3. İmar Çapı veya Aplikasyon Krokisi,
  4. Mülkiyete İlişkin Belge (Tapu veya Kira Kontratı veya Arsa Tahsis Belgesi),
  5. Taahhütname (İşletme imza yetkilisi tarafından imzalı). (Örnek...),
  6. Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları (OSB ve İmar Planı dışındaki işletmeler için).
  7. İşletme İmza Yetkilisi veya Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Vekili Varsa Vekalatnamesi).
  8. Vaziyet Planı (Kurulu Tesisler İçin).
  9. Kapasite Raporu (Kurulu Tesisler İçin/Varsa)

 

Not: Tesisiniz için 07.02.1993 tarihinden önce alınmış belge (izin, ruhsat, onay, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir) var ise dilekçe ekinde sadece bu belgenin sunulması yeterlidir.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları