İlgili Mevzuat

- 644 SAYILI  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

- MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET ŞARTNAMESİ

- BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

- 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

- YAPIM İŞLERİ FİYAT FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR

- 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

- YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

- YAPIM İŞLERİ MUYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

- KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

- YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ