Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.
Başkanlığımızca hazırlanan "2014 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları" yayımlanmıştır.
Kurulumuzca hazırlanmış olan yapım işleri ile ilgili 2013/38 numaralı Bakanlığımız Genelgesi yayımlanmıştır
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.
2013 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı Satışa Sunulmuştur.
Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
Başkanlığımızca hazırlanan "2013 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları" yayımlanmıştır.
Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.
Başkanlığımızca hazırlanan "2014 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları" yayımlanmıştır.
Kurulumuzca hazırlanmış olan yapım işleri ile ilgili 2013/38 numaralı Bakanlığımız Genelgesi yayımlanmıştır
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.
2013 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı Satışa Sunulmuştur.
Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
Başkanlığımızca hazırlanan "2013 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları" yayımlanmıştır.