İlke Kararları

(728 sayılı İlke Kararı) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabi) Sitler Koruma ve Kulanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı (740 sayılı ilke kararı ile değiştirilmiştir.)

(740 sayılı İlke Kararı)

Doğal Sit Alanlarındaki Köy Yerleşik Alanlarında, Civarında ve Mezralarda Yapılacak Yapılara İlişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu İlke Kararı

Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu İlke Kararı (No:47)

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu İlke Kararı (No:56)

Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı (No: 69)

Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararı (No: 94)

Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Olan Doğal Mağaralara İlişkin İlke Kararı (No: 95)

Doğal Sit Alanlarında Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) lke Kararı (No: 98)

Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları lke Kararı (No: 99)

Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) lke Kararı (No: 100)