İl Müdürlüklerimize yapılacak Kiralama ve Kullanma Başvurularında izlenecek yol şemaları