Yönetmelikler

Yönetmelik                                                                          

KÖYCEĞİZ GÖLÜ VE DALYAN KANALLARINDA ÇALISACAK TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ


TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ 
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ŞURASI İLE ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 


 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ


TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK