Tür İzleme Projeleri

Ulusal Mevzuat ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerin eylem planları çerçevesinde, nesli tehdit ve tehlike altında olan türlere yönelik popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri ile; türlerin korunmasına yönelik sorunlarının aşılmasını ve ayrıca yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının, eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakini sağlamayı amaçlamaktadır.
 
 
 
              
 
 
        
 
 
.
 
                                                      Akdeniz Keşiş Foku 

                                                      Deniz Kaplumbağaları  
                                           
                                                      Kara Semenderi 
 
                                                      Kum Köpek Balığı
 
                                                      Kum Zambağı
 
                                                      Anadolu Sığla Ağacı
 
                                                      Su Samuru
 
 
                                                                   Flamingo
 
                                                          
                                                      Sevgi Çiçeği