Araştırma, İnceleme ve Koruma Faaliyetleri

            

             

                            

       

      

1- GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
1
Sevgi Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii) Koruma ve İzleme projesi
Özel Sektör
2016
2
Gölbaşı   Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı, Çamur Hacmi-Göl Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve Dip Çamuru Temizlenmesi Uygulama Projesi
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı
2015
3
Gölbaşı ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi
Özel Sektör
2014-2015
4
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
 
5
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması Projesi
 
     
 
 
2011
6
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
 
2011
 
7
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma İzleme Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
8
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2010
 
9
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait uydu görüntüsü/hava fotoğrafı ve CBS veri tabanı oluşturulması projesi
 
 
 
2010
 
10
Su    Kalitesi    İzleme    Projesi    (13
istasyon)
 
Özel Sektör
 
2009
 
11
Nesli   Tehdit  ve  Tehlike  Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması
Peygamber Çiçeği
 
 
Özel Sektör
 
 
2009
 
12
Mogan  Gölü  ve  Gölü  Besleyen
Derelerde Katı Atık Temizliği
 
Özel Sektör
 
2009
 
 
13
Mogan Gölündeki Balık Ölümlerinin 
Araştırılarak Ölü Balıkların  Bertarafı  
ve  Bilimsel Olarak   Nedenlerinin  
Ortaya Konması Hizmet Alımı
 
 
 
Özel Sektör
 
 
 
2009
 
14
Nesli Tehdit Altındaki Tür ve
Habitatların Korunması Projesi
(Peygamber Çiçeği)
 
Üniversite
 
2008
 
 
15
Gölbaşı      ÖÇKB'nde      Yanardöner
(Peygamber  Çiçeği)  Eylem  Planı, hazırlık  çalışmaları  başlatılmış  ve
2005 yılı  içerisinde de  çalışmalara devam edilmiştir.
 
Sivil Toplum Kuruluşları, ANÇEVA, Gölbaşı Belediyesi’nin de katılımıyla Eylem Planı
 
2005
16
Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Sektör, Çevre ve Orman
Bakanlığı
 
2005-Sürekli
 
17
Mogan Gölü''ne Karışan Bazı
Akarsularda Kirletici Yüklerin Belirlenmesi ve Doğal Arıtım Yöntemleriyle Islahı Projesi
 
TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi
 
2003-2004
 
18
 
“Cumhuriyet'in 80.Yıl Etkinlikleri” çerçevesinde “ Gölbaşı Ağaçlandırma Projesi”
Çevre ve Orman Bakanlığı-
Ankara İl Müdürlüğü- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı
 
2003-2004
 
19
Mogan Gölü Havzası Erozyon
Projesi
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ankara Araştırma Enstitüsü
 
2001-2003
 
20
Mogan Gölü Havzası Biyolojik
Zenginliğin Tespiti Projesi
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji
Bölümü
 
2001-2002
 
21
Mogan Gölü Su Kalitesini İzleme
Projesi
Çevre Bakanlığı Çevre Referans
Laboratuarı
2001-Devam Ediyor
 
22
Mogan ve Eymir Gölleri Havzası
Hidrometeoroloji Projesi
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel
Müdürlüğü
1998-Devam Ediyor
 
23
 
Ağaçlandırma
 
Orman Genel Müdürlüğü, Valilik
 
1997-1998
 
24
 
Dip Çamuru Araştırma
 
Hacettepe Üniversitesi- UKAM
 
1996-1997
 
25
 
Sivrisinek Entegre Mücadelesi
 
Üniversite
 
1994-1995
 
26
 
Anadolu Botanik Bahçesi Projesi
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
 
1993-1994
 
27
Eymir ve Mogan Göllerinin Korunmasına Yönelik Jeoloji ve Hidrojeoloji İncelemesi
 
MTA
 
1992
28
Çevre Eğitimi
Yerel Yönetimler
1991-Sürekli
 
2-TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
  
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
    1
Tuz Gölü ÖÇK Bölgesindeki Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi
Özel Sektör
2016
    2
Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama Projesi
Özel Sektör
2011-2013
    3
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
 
    4
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Çalışması
 Özel Sektör
2011
    
    5
Eskil Damlama Sulama ve Uygulama Projesi
Kaymakamlık, DSİ, TÜGEM, İl
Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü,
 İlçe Tarım Müdürlüğü
2011
 
    6
Tuz Gölü ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama Projesi
Kamu Kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum kuruluşları
2011
    7
Tuzgölü Su Kaynakları Yönetimi Projesi
 Özel Sektör
2010
 
    8
Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat İzleme Projesi
 Özel Sektör
2009-2010
 
    9
 
Altınekin İyi Tarım Uygulamaları
Kaymakamlıklar, Kamu
Kuruluşları
 
2009
  10
Altınekin Ödüllü Çiftçi Eğitimi
 Özel Sektör
2009
 
  11
Tuzgölü  Su  Kaynakları  Yönetimi
Projesi
 Özel Sektör
2009
 
  12
Hedef  Gruplarını  Bilgilendirme  ve
Bilinçlendirme Faaliyetleri
 
Kurum Personeli Eliyle
2009
 
  13
 
Altınekin    Damlama     Sulama     ve
Uygulama Projesi
Kaymakamlık , DSİ, İl Özel
İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü, İlçe
Tarım Müdürlüğü
 
2008
 
  14
Tuz    Gölü    Özel    Çevre    Koruma
Bölgesinin  Biyolojik  Çeşitliliğinin
Tespiti Projesi
 
Özel Sektör, Yerel Yönetim
 
2006-2007
  
   15
 
Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Sektör, Çevre ve Orman
Bakanlığı
 
2006-Sürekli
 
   16
Tuz    Gölü    Özel    Çevre    Koruma
Bölgesi    Taslak     Yönetim      Planı
Çalışması
 
Yerel Yönetim, Merkezi İdare
 
Nisan 2005
 
   17
Doğa      Koruma-Arazi      Kullanım
Kararlarının  Alınması  Çalışmaları:
1-Koruma         Alanları         Sentezi
Çalışması
 
 
Yerel Yönetim
 
Mart 2004 - Ağustos 2005
 
   18
Toprak ve Arazi Kalite Sınıflaması
ile               Alternatif               Tarım
Uygulamalarının Belirlenmesi
 
Köy Hizmetleri Ankara Araştırma
Enstitüsü
 
2002-2004
 
   19
Tuz  Gölü  Entegre  Çevre  Projesi
Fizibilite Etüdü
Tuz Gölü Konsorsiyumu
(IBERINSA-IDOM)
2001
 
   20
Doğa      Koruma-Arazi      Kullanım
Kararlarının  Alınması  Çalışmaları:
2-Çevre Düzeni Planı Çalışmaları
 
Yerel Yönetim
 
Eylül 2000- Devam ediyor
 
3-BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
1
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi 
 
2015-2016
2
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
 
3
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağası İzleme Projesi
Özel Sektör
2011
4
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2011
5
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2010
 
6
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
Kum zambağı Koruma Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
7
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
Özel Sektör
2010
 
8
Belek Özel Çevre  Koruma Bölgesinde  Kuş  Halkalama Çalışması
 
Özel Sektör
2009
 
9
Belediyelerle           İşbirliği           ve
Koordinasyon Toplantısı
 
Özel Sektör
 
2009
10
Eğiticilerin Eğitimi
Özel Sektör
2009
 
11
Manavgat    ilçesi    Çolaklı    beldesi
atıksu arıtma tesisi eğitimi
 
Özel Sektör
 
2009
 
12
Korunan    Alanların    Yönetimi    ve
Planlaması Eğitimi
 
Özel Sektör
 
2009
 
13
Çevre        Muhasebesi        Envanter
İstatistik Eğitimi
 
Özel Sektör
 
2009
 
14
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
Serik Armudu Koruma Projesi
 
Özel Sektör
 
2009
 
15
Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki
Tür     ve    Habitatların    Korunması Projesi (Deniz Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası)
 
 
Üniversiteler/Özel Sektör
 
 
2008- Sürekli
 
16
Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki
Tür     ve    Habitatların     Korunması Projesi      (Serik      Armudu,     Kum Zambağı)
 
 
Üniversiteler/Özel Sektör
 
 
2008-Sürekli
17
Çevre Koruma Çalışmaları
Doğa Koruma ve Milli Parklar
2005
 
18
"Türkiye     İçin     Çevre     Alanında
Kapasite Geliştirilmesi" Eşleştirme (Twinning)    Projesi   Biyotop Haritalaması
Üniversiteler, Bfn (Almanya
Doğa Koruma Ajansı), Doğa Koruma ve Milli Parklar, Belediyeler
 
 
2004-2006
19
Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Sektör
2004-Sürekli
 
20
Biyolojik    Çeşitlilik    ve    Ekolojik
Yönetim Planı Hazırlanması
 
Akdeniz Üniversitesi
 
2003-2004
21
Katı Atık Geri Kazanımı
Yerel Yönetimler
2000-2003
22
Kaplumbağa İzleme
ÇEVKO, Mahalli İdareler
1998-Sürekli
 
23
Koruma    Bölgesi    Çevre    Koruma
Projesi
 
Üniversiteler/Özel Sektör
 
1995-Sürekli
 
24
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
Çevre Koruma Projesi
Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
 
1993–1995
25
Çevre Eğitimi
Yerel Yönetimler
1991-Sürekli
 
4-KAŞ KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
    1
Kaş-Kekova ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi
Özel Sektör
2013
    2
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
    3
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2011
    
    4
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi “Ölüdeniz Alanı” Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi
Özel Sektör
2011
 
    5
Karasal Biyolojik Çeşitlilik
Araştırması
 
Özel Sektör
 
2010
    6
Sosyo-Ekonomik Araştırması
Özel Sektör
2010
    7
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2010
 
    8
 
Denizel Yönetim Planı Hazırlanması ve Uygulanması Projesi
 
WWF
2009
Devam ediyor
 
    9
Hedef  Gruplarını  Bilgilendirme  ve
Bilinçlendirme Faaliyetleri
 
Kurum Personeli Eliyle
2009
 
  10
 
Biyolojik Çeşitlilik Araştırması
 
Üniversiteler /Özel Sektör
 
2008
 
  11
Su Kalitesi İzleme Projesi
Üniversiteler/Özel Sektör
2004-Sürekli
 
  12
Likya Kıyılarında Ekolojik Ölçekli
Turizm Projesi
 
WWF, Çevre ve Orman Bakanlığı
 
2003-2004
 
  13
 
Çevre Koruma Projesi
 
Mahalli İdare, Yerel Yönetimler
2000
Devam ediyor
  
  14
 
Çevre Eğitimi
 
Yerel Yönetimler
 
1991-Sürekli
 
     5- PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
1
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi
 
2015-2016
2
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
3
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2011
4
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi
Deniz Kaplumbağası İzleme Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
 
5
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi
Kum zambağı Koruma Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
 
6
 
Su Kalitesi İzleme Çalışması
 
Özel Sektör
 
2010
 
7
Hedef Gruplarını Bilgilendirme ve
Bilinçlendirme Faaliyetleri
 
Kurum Personeli Eliyle
2009
 
8
Katı Atık Düzenli Depolama
Tesislerinin Verimli İşletilmesi
Eğitimi
 
Özel Sektör
 
2009
 
9
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki
Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Kum zambağı Projesi)
Üniversiteler / Özel Sektör
2008-2009
 
10
 
Su Kalitesi İzleme Projesi
 
Üniversiteler / Özel Sektör
2004-
Sürekli
 
11
 
Patara Su Kaynakları Yönetimi
 
Üniversiteler
 
1998-1999
 
12
 
Çevre Koruma Çalışmaları
 
Yerel Yönetimler
 
1996-Sürekli
 
13
 
Patara Yönetim Planı
Dünya Bankası, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Yerel Yönetimler
 
1997
14
Patara'da Seracılığın Mevcut
Durumunun Araştırılması
Tarım Bakanlığı Antalya Seracılık
Araştırma Enstitüsü
 
1993
15
Patara Bölgesi Erozyon Kontrolü,
Kumsal Tespiti ve Ağaçlandırma
Çevre ve Orman Bakanlığı,
Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü
 
1991-1993
 
16
 
Çevre Koruma Eğitimi
 
Yerel Yönetimler
 
1991-Sürekli
 
17
 
Kaplumbağa İzleme ve Koruma
 
Üniversiteler, STK
 
1992-Sürekli
 
6- PAMUKKALE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
       
 Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
    1
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015
    2
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2011
    3
Pamukkale Yönetim Planı
Kurum Personeli Eliyle
2009
 
    4
Pamukkale Özel Çevre Koruma
Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitlilik
Araştırması
 
Özel Sektör
 
2008-2010
 
   5
 
Pamukkale    Özel    Çevre    Koruma Bölgesi  Jeotermal Su Kaynaklarının Tek elden yönetimi
 
Denizli Valiliği İl Özel İdaresi
2009 Sıcak
suyun dağıtımı için proje ve uygulama tamamlanmıştır
 
   6
Pamukkale Özel Çevre Koruma
 Bölgesinde  Sosyo-Ekonomik
Araştırılması Projesi
 
Özel Sektör
 
2007
 
    7
Pamukkale    Özel    Çevre    Koruma Bölgesi  Jeotermal Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı
 
Denizli Valiliği İl Özel İdaresi
2007-Sondaj çalışmaları tamamlanmıştır
 
    8
Pamukkale    Özel    Çevre    Koruma
Bölgesi  Karahayıt  ve  Çevresinin Sıcak  Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi
 
 
Denizli Valiliği İl Özel İdaresi
 
2006-Sondaj çalışmaları başlamıştır
 
    9
 
Katı Atıkların Geri Kazanımı
 
Çevko, Mahalli İdareler
 
1995-Sürekli
 
  10
Pamukkale    Özel    Çevre    Koruma
Bölgesi  Karahayıt  ve  Çevresinin Sıcak  Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi
 
 
M.T.A. Genel Müdürlüğü
 
 
1993-1995
 
  11
 
Çevre Koruma Eğitimi
 
Yerel Yönetim
 
1991-Sürekli
 
7- FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
1
Foça Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi    
Özel Sektör
2015-2016
2
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
3
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi
Özel Sektör
2011-2013
4
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2011
5
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2010
 
6
Hedef  Gruplarını  Bilgilendirme  ve
Bilinçlendirme Faaliyetleri
 
Kurum Personeli Eliyle
2009
 
7
Foça  Özel Çevre Koruma Bölgesi
Akdeniz Foku İzleme Projesi
Özel Sektör
2008-2009-2010
 
8
Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları
Yönetimi GEF Projesi Pilot Alanı
Birleşmiş Milletler Kalkınma   Programı
 2009-2014
 
9
 Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı Alanları Taşıma Kapasitesi Araştırma Projesi
 
Özel Sektör
 
2008
 
10
 
Sosyo Ekonomik Araştırma
 
Özel Sektör
 
2008
 
11
Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki
Tür     ve    Habitatların    Korunması
Projesi (Akdeniz Foku)
 
Özel Sektör/Üniversite
 
2008-Sürekli
 
12
 
Çevre Koruma Teknesi Alımı
 
Belediye, Kaymakamlık
 
2007
 
13
 
Su Kalitesi İzleme Projesi
 
Özel Sektör
 
2006-Sürekli
14
Katı    Atık  Yönetimi   ve  Geri  Kazanımı
 ÇEVKO, Yerel yönetimler
1997-Sürekli
 
15
 
Çevre Koruma Çalışmaları
 
Yerel yönetimler
 
1996
 
16
 
Deniz Suyu Kirlilik İzleme
 
Yerel yönetimler
 
1993-Sürekli
 
17
 
Çevre Eğitimi
 
Yerel yönetimler
 
1991-Sürekli
 
      8- IHLARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
  
    1
Ihlara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi
Özel Sektör
2013-2014  
    2
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
    3
Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliğin Tespiti Projesi
 
Özel Sektör
2010-2012
    4
Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi
Sosyo-Ekonomik Araştırması
 
Özel Sektör
 
2010
    5
Su Kalitesi İzleme Çalışması
Özel Sektör
2010
 
    6
Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi
Biyolojik Çeşitlilik Araştırması
Özel Sektör
2010
 
    7
 
Katı Atıkların Geri Kazanımı
ÇEVKO, Mahalli İdareler, Yerel
Yönetimler
 
1994-Sürekli
    8
Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Sektör
2008-Sürekli
 
    9
 
Katı Atıkların Geri Kazanımı
ÇEVKO, Mahalli İdareler, Yerel
Yönetimler
 
1994-Sürekli
 
  10
Ihlara  Ö.Ç.K  Bölgesi  Jeolojisi  ve
Bölgede  Bulunan  Termal Kaynakların     Hidrojeolojik  ve Hidrojeokimyasal Araştırması
 
 
Hacettepe Üniversitesi
 
 
1992-1993
  11
Çevre Eğitimi
Yerel Yönetimler
1991-Sürekli
 
9-GÖKSU DELTASI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
1
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi
 
2015-2016
2
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
 
3
Göksu Deltası Özel Çevre
Koruma Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma İzleme Projesi
 Özel Sektör
2011-2013
 
4
Göksu  Deltası  Su  Kaynakları
Yönetimi Projesi (Yeraltı Suları Seviye   İzleme   ve   Modelleme Projesi)
 
 Özel Sektör
 
2011
 
5
Göksu  Deltası  Su  Kaynakları
Yönetimi Projesi (Yeraltı Suları Seviye   İzleme   ve   Modelleme Projesi)
 
 Özel Sektör
 
2011
 
6
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma
Bölgesi Kaplumbağa İzleme Projesi
 
Özel Sektör
2010
 
7
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma
Bölgesi Pasbaş Patka Koruma Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
 
8
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma
Bölgesi Yaz Ördeği Koruma Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
 
9
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma
Bölgesi Kum zambağı Koruma Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
 
10
Göksu Deltası Özel Çevre
Koruma Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma İzleme Projesi
 
 Özel Sektör
2010
 
11
Göksu     Deltası      Su     Kaynakları
Yönetimi Projesi
 
Özel Sektör
2009
 
12
Nesli   Tehdit  ve  Tehlike  Altında
Olan Tür ve Habitatların Korunması
Yaz Ördeği
 
Özel Sektör
 
2009
 
 
13
Nesli   Tehdit  ve  Tehlike  Altında
Olan  Tür ve  Habitatların
Korunması  Kum zambağı
 
Özel Sektör
 
2009
14
Göksu   Deltası  İyi  Tarım Uygulamaları
Özel Sektör
2009
 
15
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki
Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Deniz Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası)
 
 
Üniversite/Özel Sektör
 
 
2008-Sürekli
 
16
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki
Tür ve Habitatların Korunması
Projesi (Saz Horozu)
 
Üniversite/Özel Sektör
 
2008
 
17
 
Su Kaynakları Yönetimi
 
Özel Sektör
2008
 
18
Göksu Deltası II. Dönem Yönetim
Planı
 
Kurum
 
2006-2008
19
Mera Islahı Projesi
Mersin Tarım İl Müdürlüğü
-
 
20
Göksu Deltası Ö.Ç.K. Bölgesinde
Yöre Halkının Sosyoekonomik
Araştırılması Projesi
 
Özel Sektör
 
2007
21
Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Kuruluşlar
2005-Sürekli
 
22
 
Tarımda Gübre Kullanımının Optimizasyonu için Toprak Analizlerini Yapmak-Yaptırmak
İçel Ö.Ç.K.Müdürlüğü/ Tarımsal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
 
 
2002-2003
 
23
 
Çiftçi Eğitimi
ÖÇKK/ Doğal Hayatı Koruma
Derneği
 
2001
 
24
 
Kurtuluş, Sökün, Bahçe Çeltikli
Halihazır Harita Alımı
 
Özel Sektör
 
2000
 
25
 
Göksu Deltası Yönetim
ÖÇKK/ Doğal Hayatı Koruma
Derneği
 
1998-1999
 
26
 
Tatlı Su Vejetasyonu Araştırma
ÖÇKK/ Doğal Hayatı Koruma
Derneği
 
1998-2003
27
Deniz Kaplumbağası İzleme Projesi
Üniversite/Özel Kuruluşlar
1998-Sürekli
28
Çevre Koruma Çalışmaları
Kurum
1996-Sürekli
29
Göksu Deltası Ö.Ç.K. Bölgesi Çevre
İzleme Projesi
 
ÖÇKK/ ODTÜ Erdemli
 
1993-1995
30
Göksu Deltası Botanik Bahçesi
Parkı
Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
 
1993-1994
 
31
 
Balıkçılık Islah Projesi
 
Tarım Bakanlığı
 
1992-1995
 
32
Göksu Deltasının Biyolojik
Zenginliğinin Tespiti ile Ekolojik Peyzaj ve Optimal Arazi Kullanım Planlanması
 
Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
 
 
1992-1994
 
33
 
Çevre Eğitimi
 
Kurum
 
1991-Sürekli
 
10-DATÇA BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
 
 Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
     1
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
 
     2
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetimi GEF Projesi
 
 
2010
    
     3
Datça-Bozburun Özel Çevre
Koruma Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi
 
 
2011
 
     4
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetimi GEF Projesi
 
2011
 
     5
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Araştırması
 
Özel Sektör
 
2010
 
    6
Su    Kalitesi   İzleme    Projesi    (11 istasyon)
 
Özel Sektör (Devam ediyor)
 
2009
 
    7
Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları
Yönetimi GEF Projesi
 
Özel Sektör
 
2009
 
    8
Nesli    Tehdit   Altındaki   Tür    ve
Habitatların     Korunması     Projesi
(Datça Hurması)
 
Özel Sektör
 
2008
 
    9
 
Su Kalitesi İzleme Projesi
 
Özel Sektör
 
2007-Sürekli
 
  10
 
Datça Doğa Parkı
 
Belediyesi
 
2002
 
  11
Deniz      ve      Kıyı      Alanlarının
Biyolojik Çeşitlilik Tespiti
İstanbul Üniversitesi Deniz
Bilimleri ve İşletmeciliği Ens.
 
2002-2004
 
 
  12
Datça-Bozburun    Su     Kaynakları Yönetim Planını Oluşturmak Üzere Hidrojeolojik Araştırma Projesi
 
Hacettepe Üniversitesi
 
2000-2001
  13
Datça-Bozburun ÖÇKB Biyolojik Zenginliğin   Tespiti  ve  Yönetim Planının Hazırlanması Projesi
 
Hacettepe Üniversitesi
 
2000-2001
   14
Katı Atık Geri Kazanım
ÇEVKO, Mahalli İdareler
1998-Sürekli
 
   15
Datça      ve      Bozburun      Yarım
Adalarının     Aktüel    Durumunun Tespiti,      Ekolojik      Peyzaj      ve Optimal Alan Kullanım Planının Belirlenmesi
 
 Çukurova Üniversitesi
 
1992-1993
 
   16
 
Çevre Koruma Eğitimi
 
Yerel Yönetimler
 
1991-Sürekli
 
11- FETHİYE GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
1
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi 
 
2015-2016
2
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
3
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliğin Tespiti Projesi
Özel Sektör   
2010-2012
4
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Çalışması
Özel Sektör
2011
5
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi GEF Projesi
 
2011
6
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Araştırması
 Özel Sektör
2010
7
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kaplumbağa İzleme Projesi
 Özel Sektör
2010
8
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı Alanı Taşıma Kapasitesi Araştırması
 Özel Sektör
2010
9
Fethiye-Göcek ve Dalaman Koyları Şamandıralama Uygulaması
 Özel Sektör
2010
10
Su Kalitesi İzleme Çalışması
 Özel Sektör (Devam ediyor)
2010
 
11
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma
Bölgesi''nin      Kıyı       ve       Deniz Alanlarının      Biyolojik      Çeşitlilik Tespiti Projesi
 
 
Özel Sektör
 
 
2009
 
12
Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları
Yönetimi GEF Projesi
 
Özel Sektör
 
2009
 
13
 
Su Kalitesi İzleme Projesi
 
Özel Sektör
 
2009
14
Beton  Tonoz  Şamandra  ve  Mapa
Hizmet Alımı
 
Özel Sektör
 
2009
 
15
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma
Bölgesi'nin      Kıyı       ve       Deniz Alanlarının      Biyolojik      Çeşitlilik Tespiti Projesi
 
 
Özel Sektör
 
 
2007 – 2009
 
16
Nesli    Tehdit    Altındaki   Tür    ve
Habitatların     Korunması      Projesi Deniz                  Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası
 
 
Özel Sektör
 
2008- Sürekli
 
17
Göcek  Körfezi  ve  Civarı  Kıyı  ve
Deniz        Alanlarının        Biyolojik
Çeşitliliğinin Tespiti Projesi
 
9 Eylül Üniversitesi, STK
 
2007-2009
 
18
Göcek Körfezi ve Civarı  Batimetri ve Akıntı Ölçümleri Projesi
 
Belediye, Valilik ve Özel Sektör
 
2007
 
19
Göcek Körfezi Deniz Üstü Araçları
Taşıma  Kapasitesinin  Belirlenmesi
Projesi
 
ÖDTÜ, Belediyesi, STK
 
2007-Sürekli
 
20
Su    Kalitesi    İzleme    Projesi    (20
İstasyon)                             
 
Özel Sektör
 
2005-Sürekli
 
21
Fethiye-Göcek        ÖÇKB'si        Su
Kaynakları Yönetim Planı Projesi
 
ODTÜ
 
1998-1999
 
22
Kocagöl Biyolojik Çeşitlilik Projesi
Akdeniz Üniversitesi
1998-1999
 
23
Fethiye-Ölüdeniz          Köpüklenme
Probleminin Araştırılması Projesi
 
İ.T.Ü
 
1997-1998
 
24
Çevre Koruma Çalışmaları
Yerel Yönetimler
1997-1998
 
25
Katı Atıkların Geri Kazanımı Geri
Kazanım
 
ÇEVKO Mahalli İdareler
 
1995-Sürekli
 
26
Fethiye   (Çalış,    Yanıklar,    Akgöl)
Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarının Araştırılması ve Korunması Projesi
 
 
Üniversiteler/Şirket
 
 
1992-Sürekli
27
 Çevre Eğitimi
 Yerel Yönetimler
 1991-Sürekli
 
12- GÖKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 
 
 Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
    1
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
 
    2
Gökova Su Kaynakları Yönetim
Planı Projesi
 
2011
    3
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetimi GEF Projesi
 
2011
 
    4
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Balıkçılığa kısıtlı alanların izlenmesi  ve Datça Özel Çevre Koruma Bölgesinde Balıkçılığa kısıtlı alanların izlenmesi
 
 Özel sektör
2011-devam ediyor
 
    5
Gökova Özel Çevre Koruma
Bölgesi Köpekbalığı İzleme Projesi
 
 
2010
 
    6
Gökova Özel Çevre Koruma
Bölgesi Su Samuru Koruma Projesi
 
2010
 
    7
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetimi GEF Projesi
 
2010
 
    8
Beş Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda Deniz ve Kıyı Alanları Balıkçılığın Mevcut Durumu ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Balıkçılığa kısıtlı alanların izlenmesi  
 
 Özel sektör 
 
2010
 
    9
Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları
Yönetimi GEF Projesi
 
Özel Sektör
 
2009
 
  10
 
Su Kalitesi İzleme Projesi
 
Özel Sektör
 
2009
 
  11
Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki Tür     ve    Habitatların    Korunması Projesi (Kum Köpek Balığı)
 
Özel Sektör
 
2008
 
 
  12
Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki Tür     ve    Habitatların    Korunması Projesi (Su Samuru)
 
Özel Sektör
 
2008
  13
Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Sektör
2007-Sürekli
 
  14
Gökova        ÖÇK        Bölgesindeki
"Gökova  İç Körfezi ve  Sedir  Adası Bütünleşik Kıyı Yönetim Planı' nın Hazırlanması  ve Uygulanması Projesi"
 
 
Muğla Üniversitesi, Muğla
Valiliği Akyaka Belediyesi
 
2006
 
  15
Gökova      ÖÇKB-Boncuk      Koyu
Sandbar  (Carcharhinus  plumbeus) Türü    Kum    Köpekbalıkları     için Koruma  Sahası  Oluşturulması  ve Gözlem       Sisteminin       kurulması Projesi
 
 STK
 
Haziran
2006- Temmuz
2006
 
   16
Gökova     Özel     Çevre      Koruma
Bölgesi'nin      Kıyı       ve       Deniz Alanlarının      Biyolojik      Çeşitlilik Tespiti Projesi
 
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
 
 
2005-2006
   17
Deniz ve Kıyı Alanlarının Biyolojik
Çeşitlilik Tespiti
İstanbul Üniversitesi Deniz
Bilimleri ve İşletmeciliği Ens.
 
2005-2006
 
   18
Gökova           –Akkaya           Ö.Ç.K
Bölgesindeki  Azmaklarda  Yaşayan Su  Samurlarının  Mevcut Durumlarının   Araştırılması   ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi
 
 ÇEVKO, Yerel Yönetimler
 
1998-1999
 
   19
 
Katı Atıkların Geri Kazanımı
 
Yerel Yönetimler, Birlik
 
1998-Sürekli
 
   20
 
Çevre Eğitimi
 
Yerel Yönetimler
1991-
Sürekli
 
13- KÖYCEĞİZ DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
1
Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Koruma İzleme Projesi
Özel sektör
2016
2
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi 
 
2015
3
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
 
4
Köyceğiz – Dalyan Özel Çevre
Koruma Bölgesi Denizel Alan
Biyolojik Çeşitlilik Araştırması
 
Özel Sektör
 
2010
5
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre
Koruma Bölgesi Kaplumbağa
İzleme Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
 
6
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre
Koruma Bölgesi Günlük Ağacı
Koruma Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
 
7
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre
Koruma Bölgesi Kara Semenderi
Koruma Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
 
8
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre
Koruma Bölgesi Yalı çapkını
Koruma Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
 
9
 
Su Kalitesi İzleme Çalışması
 
Özel Sektör (Devamlı)
 
2010
 
10
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetimi GEF Projesi
 
 
2010
 
11
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Alanlarının Biyolojik Çeşitliliği Tespiti Projesi
 
 
2010
 
12
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetimi GEF Projesi Pilot Alanı
 
2009 -2014
 
13
Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altında
Olan Tür ve Habitatların Korunması Deniz                  Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası
 
 Özel Sektör
 
2009
 
14
Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altında
Olan     Deniz    Kaplumbağalarına yönelik     bir     Rehabilitasyon     ve Bilgilendirme  Merkezinin  Dalyan- İztuzu kumsalına kurulması
 
 Kurum Personeli Eliyle
 
2009
15
Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altında
Olan  Tür  Habitatların  Korunması
Günlük Ağacı
 
Özel Sektör
 
2009
 
16
Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altında
Olan Tür ve Habitatların Korunması
Su samuru
 
Özel Sektör
 
2009
 
17
Kara semenderi  Koruma  ve  İzleme
Projesi Araştırması
 
Özel Sektör
 
2009
 
18
Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları
Yönetimi GEF Projesi
 
Özel Sektör
 
2009
 
19
Köyceğiz-Dalyan  ÖÇK  Bölgesinde
Sıcak    Su    Kaynakları    Hidrolojik
Araştırma
 
Özel Sektör
 
2009
20
Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Sektör
2009
21
Hedef  Gruplarını  Bilgilendirme  ve
Bilinçlendirme                  Faaliyetleri Köyceğiz-Dalyan      ÖÇKB      Sığla Ormanlarının Korunmasına Yönelik Eğitim Çalışması
 
 Özel Sektör
 
2009
22
Sığla Yağı Üretimi ve Sertifikasyon
Eğitimi
 
ÖÇKK, İŞKUR, Milli Eğitim
 
2009
23
Köyceğiz-Dalyan    ÖÇKB    Dalyan
Kanallarında seyreden tekneler için yenilenebilir  enerji  tabanlı  tahrik sistemi yapılabilirlik hizmet alımı
 
 
Özel Sektör
 
 
2009
24
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki
Tür ve Habitatların Korunması
Projesi (Kaplumbağa İzleme Projesi)
 
Özel Sektör
 
2008
25
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki
Tür ve Habitatların Korunması
Projesi (Sığla Ağacı İzleme Projesi)
 
Özel Sektör
 
2008
26
Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Sektör
2008
27
Çevre Koruma Teknesine Motor
Alımı
 
Kurum Eliyle
 
2007
28
Su Kalitesi İzleme Projesi (13
İstasyon)
Özel Sektör, Çevre ve Orman
Bakanlığı
2006-
Sürekli
29
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre
Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti ve Yönetim Planı Projesi
 
 
Özel Sektör, Yerel Yönetim, STK
 
 
2005-2007
30
Yuvarlakçay'ın (Köyceğiz-Dalyan)
Sürdürülebilir Kullanımı için Eylem
Planı Oluşturulması Projesi
 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi
 
2001-2002
31
Köyceğiz Gölü Su Seviyesi
Değişimlerinin Ölçülerek
Analizlerinin Yapılması Projesi
 
İTÜ
 
1998-2000
32
Sintine Arıtma Tesisi Kurulması
TURMEPA, Belediye
1997-1998
33
Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB'sinde Su
Samuru Koruma Stratejilerinin
Belirlenmesi
 
Muğla Üniversitesi
 
1997-1998
34
 
Çevre Koruma Çalışmaları
 
Yerel yönetimler
1996-
Sürekli
35
 
Yunus Emre Arboretum Projesi
İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi
 
1993-1994
36
 
Sivrisinekle Entegre Mücadele
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji
Bölümü
 
1993-1994
37
 
Kirlilik İzleme
 
Kurum Projesi
1993-
Sürekli
38
Köyceğiz Sultaniye Kaplıcası
Civarının Hidrojeolojik İncelenmesi
 
MTA
 
1993
39
Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K. Bölgesi
Balıkçılık Projesi
Tarım Bakanlığı Bodrum Su
Ürünleri Araştırma Enstitüsü
 
1992-1993
40
Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K. Bölgesi
Ornitoloji Projesi
 
GTZ
 
1992
41
Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K Bölgesi
Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik
Yönden İncelenmesi
 
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji
Bölümü
 
1991-1992
42
 
Çevre Eğitimi
 
Yerel Yönetimler
1991-
Sürekli
43
 
Kaplumbağa İzleme ve Koruma
 
Üniversiteler
1991-
Sürekli
44
Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K Bölgesinin
Bryophyte Florası Yönünden
Araştırılması
 
Ankara Üniversitesi Biyoloji
Bölümü
 
1991
45
Köyceğiz Dalyan Kompleksi Amfibi, Reptil ve Memeli Faunasının Araştırılması
 
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
1991
46
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre
Bölgesi (Muğla) Bitki Örtüsü
(Flora) Projesi
 
Hacettepe Üniversitesi
 
1991-1992
47
Katı Atıkların Geri Kazanımı
Çevko, Yerel Yönetimler
1991-
Sürekli
48
Çevre ve Ekolojik Turizm Hakkında
Sosyolojik Gözlemler
 
GTZ
 
1991-1992
49
Tekne Trafiğinin Düzenlenmesi
Amacıyla İnceleme
 
İTÜ
 
1990-1992
 
 
14- UZUNGÖL ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
     1
Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama Projesi
Özel Sektör
2011
     2
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
 
     3
Uzungöl ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi
 
 
        
2011
   
    4
Uzungöl Özel Çevre Koruma
Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitlilik
Araştırması
 
Özel Sektör
 
2010
 
    5
Su Kalitesi İzleme Çalışması
 
2010
 
    6
Uzungöl Özel Çevre Koruma
Bölgesi Sosyo-Ekonomik
Araştırma Projesi
 
Özel Sektör
 
2010
    7
Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Sektör
2009
    8
Su Kalitesi İzleme Projesi (4 İstasyon)
Özel Sektör
2006-Sürekli
 
15- SAROS KÖRFEZİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
 
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
    1
Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi
Özel Sektör
2012-2013-2014-2015-2016
    2
Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal ve Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi
 
Özel Sektör
 
2012-2014
   
    3
Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması Projesi
 
Özel Sektör
 
2011
 
 
     16- DİĞER PROJELER
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
  
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
   
    1
Organik Tarım ve İyi Tarımın ÖÇK Bölgelerinde yaygınlaştırılması projesi (protokol projesi)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 
 
2013-2016
    2
Özel Çevre Koruma Bölgelerine ait    Konumsal Verilerin CBS veritabanı tasarımının tamamlanması ve güncellenmesi Projesi
 
 
  2011
    3
Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde mevcut verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Hazırlanması ve sunulması Projesi
 
  2011
    4
Korunan Alanların Tespit Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi
 
  2011
 
     17- DOĞAL SİT PROJELERİ
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
1
Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
2
Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
3
Konya, Karaman İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
4
Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
5
Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
6
Denizli, Aydın İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
7
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
8
Kocaeli, Sakarya, Düzce İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
9
Tuz Gölü ÖÇKB Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
10
Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
11
İzmir, Manisa İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
12
Bursa, Yalova İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
13
Balıkesir İli Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
14
Muğla İli Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
15
Antalya, Burdur, Ispartaİlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
 
16
Çanakkale İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
17
Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Ordu İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 
 
2015
18
Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Giresun İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 
 
2015
19
Kayseri, Sivas, Malatya ve Yozgat İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 
 
2015
20
Erzurum, Ardahan, Tunceli, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 
 
2015
21
Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 
 
2015
22
İstanbul İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi
 
2015
 
23
 
Muğla İli Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi
 
Özel Sektör
        
2013
24
Bursa ve Yalova İlleri Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi
 
Özel Sektör
 
2013
25
Kocaeli, Sakarya ve Düzce İlleri Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi
 
 Özel Sektör
2013
26
Ankara İli Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi
 
Özel Sektör
 
2013
 
27
Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın İlleri Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi
Özel Sektör
2013
 
28
Doğal Sit Alanlarında Teknik Esasların Belirlenmesi ile İlgili Araştırma Projesi
 
 
Özel Sektör
 
2012
   
 18- ANIT AĞAÇ KORUMA FAALİYETLERİ
Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri
 
SIRA NO
FAALİYETLER
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KURULUŞLAR
FAALİYET
 YILI
1
Antalya, Burdur, Isparta İllerinde Yer Alan Ağaç Topluluklarının Envanterinin Yapılması, Ağaç Topluluğunda Bulunan Ağaçlar ve Anıt Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi
 
 
2015
2
Ankara, Karabük, Kastamonu, Bolu, Bartın, Çorum, Çankırı, Kırıkkale İllerinde Yer Alan Anıt Ağaçlar ve Tescilli Ağaç Topluluklarında Bulunan Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi
 
2015
3
Kocaeli, Sakarya, Düzce İllerinde Yer Alan Anıt Ağaç ve Tescilli Ağaç Topluluğunda Bulunan Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi
 
2015
4
Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat İllerinde Yer Alan Anıt Ağaçlar ve Tescilli Ağaç Topluluklarında Bulunan Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi
 
 
5
Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane İllerinde Yer Alan Ağaç Topluluklarının Rölöve Planlarının Hazırlanması, Ağaç Topluluğunda Bulunan Ağaçlar ve Anıt Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi
 
2015
6
Zonguldak İlinde Yer alan Ağaç Topluluklarının Rölöve Planlarının Hazırlanması, Ağaç Topluluğunda Bulunan Ağaçlar ve Anıt Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi
 
2015
 
7
Balıkesir   Ayvalık   Altınova Mah., İskele Mevkii, 214. Sokak, No:8,   Fıstık çamı (Pinus pinea)  “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.
 
 
        
2015
8
 Afyonkarahisar   Sultandağı   Mrk.   Doğu çınarı (Platanus orientalis), Dereçine Beldesi’nde 2 adet Boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve 1 adet Karadut (Morus nigra) ile Dazkırı İlçesi, Kızılören Köyü’nde 3 adet Boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve 1 adet Herdem Meşe (Quercus coccifera) olmak üzere toplam 8 adet ağaç"Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.
 
 
2015
9
 İstanbul Kadıköy  Osmaniye Mah.,   1 adet Fıstık çamı (Pinus pinea)   "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.
 
 
2015
10
 İstanbul Pendik Batı Mah.,   41 adet Zeytin (Olea europaea) ve 1 adet Kızılçam (Pinus brutia), Batı Mah., Kızılay Cd.  35 adet Londra Çınarı (Platanus acerifolia) ve 1 adet Zeytin (Olea europaea) olmak üzere toplam 78 adet ağaç,   "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.
 
 
 
2015
 
11
Balıkesir   Bandırma   Edincik Mah., Ulu Camii Bahçesi 3 adet, Çınardibi Mezarlığı 3 adet ve Belediye Mezarlığı 2 adet Adi servi (Cupresus sempervirens) olmak üzere 8 adet ağaç " Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.
 
2015
 
12
İstanbul   Beyoğlu   Kaptanpaşa Mah.,   Akdeniz servisi (Cupressus sempervirens),   Menengiç (Pistacia terebinthus) ve   4 adet Çitlenbik (Celtis australis) olmak üzere toplam 6 adet ağaç   “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.
 
 
 
2015
13
İstanbul   Beyoğlu   Camikebir Mah.,       Londra çınarı (Platanus acerifolia), 3 adet Doğu çınarı (Platanus orientalis),   2 adet Sakız ağacı (Pistacia atlantica) olmak üzere toplam 6 adet ağaç “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.
 
2015
14
Muğla   Fethiye   Kayaköy, Kınalı   Menengiç ağacı (Pistacia terebinthus), köy kahvesi bahçesinde  Doğu çınarı (Platanus orientalis), Kınalı mevkii mezarlık bahçesinde Doğu çınarı (Platanus orientalis) ve Belen mevkii Meşe ağacı (Quercus ithaburensis) olmak üzere toplam 4 adet ağaç   "Anıt ağaç" olarak tescil edilmiştir.
 
2015
15
Isparta   Eğirdir   Gökdere Köyü'nde 4 adet Doğu çınarı (Platanus orientalis) "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.
 
2015
16
Eskişehir   Odunpazarı   Akçağlan Mah., Maden Sk. ve Hatipler Sokağın kesişiminde  Doğu çınarı (Platanus orientalis) “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.
 
2015
17
Elazığ   Baskil   Çavuşlu Köyü    11 adet Sapsız meşe (Quercus petraea) ağacı “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.
 
2015
18
Diyarbakır  Kocaköy   Şeyhşerafettin Mah., Mezarlık Mevkii,   2 adet İran Palamut meşesi (Quercus brantii) “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.
 
2015
19
Elazığ   Keban   Pınarlar Köyü, Gülhane (Karahasan) Mevkii,   Sapsız meşe (Quercus petraea) ve Boylu ardıç (Juniperus excelsa)   “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.
 
2015
20
Elazığ   Keban   Pınarlar Köyü, Ağbaba Tepesi 3 adet Sapsız meşe (Quercus petraea) “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.
 
2015
21
İstanbul   Bakırköy   Yeşilköy Mah.,   1 adet Fıstık çamı (Pinus pinea)   "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.
 
2015
 
22
Isparta   Keçiborlu   Kaplanlı Köyü, Köyiçi Mevkii  Tüylü meşe (Quercus pubesens)   "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.
 
2015
23
İstanbul   Sarıyer   Yeniköy Mah., Yapı Kredi Yeniköy Korusu üzerinde bulunan 30 adet ağaç   “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.
 
2015
24
Balıkesir Marmara İlçesinde bulunan tescilli çınar ağacının   tescil kaydı kaldırıldı.
 
2015
25
Balıkesir Burhaniye İlçesi, Ören Mahallesinde bulunan tescilli meşe palamudunun  tescil kaydı kaldırıldı.
 
2015