Genelgeler

 

Sayı Genelge                                                                                                                 Tarihi
2011/21 ECRİMİSİL İŞLEMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ GENELGE  17.09.2014
2017/01 KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK İMAR PLANI TEKLİFİ USUL VE ESASLARINA DAİR GENELGE VE EK1  EK2  EK3  EK4 03.01.2017
2017/02 TVK KOMİSYON ÇALIŞMALARI GENELGESİ 28.02.2017