STRATEJİ ÇALIŞMALARI

  10. Kalkınma Planında Bakanlığımız
  T.C. 64. Hükümet Programı
  64. Hükümet Programında Bakanlığımız
  64. Hükümet Programı 2016 Yılı Eylem Planında Sorumlu Olduğumuz Eylemler

64. Hükümet Programı 2016 Yılı Eylem Planında İlgili Olduğumuz Eylemler
  Performans Programları
  İdare Faaliyet Raporları
  2015 Yılı Programı
  2015 Yılı Programında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tedbirleri
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015-2017 Stratejik Planı
  Orta Vadeli Program (2015-2017)