ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIK TEZLERİ

Selim SOLMAZ - Geçmişten Günümüze Türkiye Kıyı Politikaları ve Türkiye Kıyılarında Yaşanan Mülkiyet Sorunları

Çağrı UZEL - Çevresel Sorunları Önleme Kapsamında Kullanılan Vergi Politikası ve Türkiye'deki Güncel Durumun Analizi

Mehmet Ali ŞİMŞEK - IPA Projelerinde Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin Ekonomi Politiği