4046 Sayılı Kanun Uygulaması Hakkında Maliye Bakanlığı Görüşleri

Nakle Tabi Personel

4B Ek Ödeme

2234,40+40 Ücreti

2250 Zam ve Tazminatlarin dahil edilmesi

Ek Özel Tazminat

Ek Tazminat Bankacılık Tazminatı Atandığı Tarih Ödeme Talebi

Fark Tazminatı Alanların Ek Ödemesi

Fark Tazminatında Aile Yardımı

1 Sayılı Cetvele Tabi Personelin Şahsa Bağlı Hakları

Nakle Tabi Personelin Aylık ve Özlük Hakları

Nakle Tabi Tutulan Personele Ödenecek Fark Tazminatı

Sigorta Primi

Telekom Hata

Temettü Ödemeleri

Vergi Dilimi

Mahkeme Kararlarının Nasıl Uygulanması Gerektiği

Temettü Gelirlerinin Fark Tazminatına Eklenmesi 

6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Uygulanması

Kendi Talebi Olmaksızın Ünvanı Değiştirilen Personelin Fark Tazminatı